ServiciuTarif
Procesare text de către utilizatorGRATUIT
Copiere date pe CD-ROM sau DVD-ROM puse la dispoziție de bibliotecă*4 lei
Tipărire la imprimantă alb-negru*0,50 lei / pag. A4
Tipărire la imprimantă color*1 leu/pag. A4 text
2 lei/pag. A4 imagine
Scanare imagini (în limita a 20 pag. simultan)**2 lei/pag
Fotografiere digitală**0,50 lei/imagine
Scanare/fotografiere digitală carte veche/bibliofilă***5 lei/imagine
Scanare/fotografiere digitală manuscris***10 lei/imagine
Scanare/fotografiere digitală fotografii, hărți, acte și documente bibliofile***15 lei/imagine

* Tarifele sunt valabile pentru serviciile oferite în Unitatea Centrală a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.         

** Cu respectarea Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

*** Documentele bibliofile aflate în colecțiile Unității Centrale a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” pot fi consultate de categorii specifice de utilizatori (cadre didactice, cercetători, doctoranzi, student, care elaborează lucrări de licență sau care solicită consultare pentru realizarea unor seminare speciale), între orele 9,30 – 15,30, de luni până joi, iar vineri între orele 9,30 – 13,30, numai în Sala de lectură nr. 3 „G.- Dem. Teodorescu”. Accesul la colecțiile de documente bibliofile se face numai cu aprobarea scrisă a Biroului Bibliofilie.Manuscrise, pe baza unei cereri bine motivate a solicitantului.