Încarc Evenimente

Marți, pe 30 mai, s-a desfășurat la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” finisajul expoziției Carte românească tipărită în timpul păstoriei Sfântului Ierarh Martir Neofit Cretanul, deschisă odată cu evenimentul Noaptea Muzeelor, un omagiu adus mitropolitului Neofit Cretanul al Ungrovlahiei în perioada 1738-1753, implicat în sfera culturală, socială (a fost principalul susținător al desființării iobăgiei în Țara Românească, fiind cel care i-a dezrobit pe țăranii de pe moșiile Mitropoliei), precum și educațională – a deschis o școală publică subvenționată de Biserică în județul Dâmbovița, a înființat Biblioteca Mitropoliei și a tipărit cărți în limba română. Neofit nu era doar un pasionat bibliofil, un susținător al activității editoriale, dar și scriitor, semnând pe lângă prefețe, răspunsurile teologice la întrebările lui Constantin Mavrocordat și două lucrări în greacă și română, cu impresii adunate în urma călătoriilor întreprinse în eparhie. Pentru toate aceste contribuții. dar și în urma sfârșitului său tragic, prematur, a fost recent canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Reunind 31 de exemplare din colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și ale Bibliotecii Sfântului Sinod, expoziția care s-a bucurat de un număr mare de vizitatori a reprezentat o călătorie în timp și spațiu, scoțând în evidență activitatea editorială românească din perioada fanariotă.

Dedicată, în egală măsură, bibliofililor și specialiștilor în domeniu, precum și studenților Facultăților de Litere și Istorie, Filozofie, Științe Politice, Drept sau Teologie, în mod special tinerilor, publicului pasionat de literatură veche și istorie culturală în general, a constituit un excelent prilej de dialog profesional pe marginea particularităților de ediție sau a celor legate de exemplar.

Considerăm că este esențial ca acest catalog muzeal al expoziției să fie tradus în franceză și engleză, mai ales că în era tehnologică avansată, este foarte important să intre în marile baze de date ale umanității. La fel de importantă este implicarea în restaurarea și digitalizarea cărților expuse, pentru a ne asigura de persistența acestora de-a lungul secolelor viitoare, dar și pentru a putea fi consultate în prezent de cât mai multe persoane, indiferent de vârstă. Calde mulțumiri se cuvin părintelui arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, cel care a avut ideea organizării acestei expoziții împreună cu Biblioteca Centrală Universitară Carol I ”, a afirmat, în cuvântul de deschidere, Mireille Rădoi, directorul general al BCU „Carol I”.

Imagini