Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unui post vacant de bibliotecar IA M - Filiala de Limbi si Literaturi Străine - Secţia de Limbi si Literaturi Germanice si Slave din data de 26.08.2019

(vizualizați documentul atașat mai jos)
Ċ
Bcub Carol I,
28 aug. 2019, 02:19