Anunț de scoatere la concurs a unui post vacant de șef serviciu Coordonator Biblioteci Filiale - durată nedeterminată

(vizualizați documentul atașat mai jos)