Anunț de scoatere la concurs a unui post vacant de consilier gr. I S - durată nedeterminată - Serviciul Comunicare și Relații Publice

(vizualizați documentul atașat mai jos)