Anunț de scoatere la concurs a unui post vacant de bibliotecar gr. IA M - durată nedeterminată - Serviciul Conservarea Colecțiilor

(vizualizati documentul atasat mai jos)