Anunț de scoatere la concurs a unui post vacant de bibliotecar gr. IA M - durată nedeterminată - Compartimentul Prelucrarea și administrarea colecțiilor Secției Pedagogice "I.C. Petrescu"

(vizualizați documentul atașat mai jos)