Anunț de scoatere la concurs a unui post vacant de bibliotecar gr. I S - durată nedeterminată - Serviciul Conservarea Colecțiilor

(vizualizați documentul atașat mai jos)