Anunț de scoatere la concurs a unui post vacant de bibliotecar gr. I M - durată nedeterminată - Serviciul Comunicare și Relații Publice

(vizualizați documentul atașat mai jos)