Biblioteconomie

Descriere         Biblioteconomia româneasca la început de secol XXI [Text     

Bibliografica:    tiparit] : omagiu profesorului Mircea Regneala la 70 de ani /

                  vol. coord. de Robert Coravu, Elena Tîrziman. - Constanta :  

                  Ex Ponto, 2013. - 302 p. : il. color ; 24 cm. - 978-606-598  

                  -283-3                                                       

Cota:             III494704                                                    

 

                                                                                

                                                                                           

                                                                               

Descriere         Managementul colectiilor si serviciilor de biblioteca [Text  

Bibliografica:    tiparit] / coord. Mircea Regneala. Vol. 2 / part. 1. -       

                  Bucuresti : Asociatia Bibliotecarilor din România, 2014 . -  

                  621 p. ; 24 cm. - 978-606-93535-2-3                          

Cota:             02/T81.SB                                                    

                  III494404                                                    

 

                                                                                

                                                                                           

                                                                                

Comments