Biblioteca de Chimie

 Cota sala: 65/S86
STOENESCU, Constantin
  O perspectiva epistemologica asupra managementului
cunoasterii / Constantin Stoenescu . - Bucuresti : 
Editura Universitatii din Bucuresti, 2011 . - 210 p. ;
21 cm
   Contine bibliogr.
   ISBN: 978-606-16-0043-4
   
-------------------------------------------------------
  
   Cota sala: 65/M20
MANAGEMENTUL cunoasterii : teme actuale.  / ed.
   Constantin Stoenescu    . - Bucuresti : Editura
Universitatii din Bucuresti, 2011 . - 180 p. ; 25 cm
   Contine bibliogr.
   ISBN: 978-606-16-0041-0
   
-------------------------------------------------------
   
   Cota impr.: 504/V83
VOICULESCU, Mircea
  Poluarea si protectia mediului / Mircea Voiculescu .
- Timisoara : Editura Universitatii de Vest, 2012 . -
315 p. ; fig., graf., h. ; 24 cm
   Contine bibliogr.
   ISBN: 978-973-125-371-8
   
-------------------------------------------------------
   
   Cota sala: B54/A15
ACADEMICIANUL Pavel Vlad, savant ilustru si promotor
   tenace al stiintei : [biobibliografie].  / coord.
   Tudor Lupascu    . - Chisinau : Academia de Stiinte
a Moldovei, Institutul de Chimie, 2009 . - 344 p. ; 
fotogr. in parte color ; 22 cm
   Contine text in lb. rusa
   ISBN: 978-9975-62-261-5
   
-------------------------------------------------------

     *** PARTEA COMUNA A FISEI ***
        ADVANCES in chemical physics / ed. I.
     Prigogine . - New York : Wiley, 1959-     ;   
     vol. ; il. ; 24 cm . - (Advances in chemical
     physics)   
        Contine bibliogr. si index
   Cota sala: 544/A23
  Vol. 152: Liquid polymorphism.  / ed. H. Eugene
Stanley . - Hoboken, NJ, 2013 . - XVIII, 634 p.
   ISBN: 978-1-118-45344-5
   Pret: 80lei 
-------------------------------------------------------

     *** PARTEA COMUNA A FISEI ***
        ADVANCES in chemical physics / ed. I.
     Prigogine . - New York : Wiley, 1959-     ;   
     vol. ; il. ; 24 cm . - (Advances in chemical
     physics)   
        Contine bibliogr. si index
   Cota sala: 544/A23
  Vol. 153:  . - Hoboken, NJ, 2013 . - IX, 587 p.
   ISBN: 978-1-118-47786-1
-------------------------------------------------------
  
   Cota impr.: 546/P12
PAHONTU, Elena Mihaela
  Complecsi metalici cu liganzi ce contin legatura
azometinica : noi perspective in modularea geometriei
de coordinare   / Elena Mihaela Pahontu . - Chisinau :
Editura Prut International, 2013 . - III, 263 p. ; 
fig., tab. ; 23 cm
   Contine bibliogr.
   ISBN: 978-9975-54-106-0
  
-------------------------------------------------------
   
   Cota impr.: 543/B14
BADEA, Irinel Adriana
  Chimie analitica : echilibre chimice in solutie:
probleme   / Irinel Adriana Badea . - Bucuresti : 
Editura Didactica si Pedagogica, 2004 . - 208 p. ; 
fig., tab. ; 24 cm
   Contine bibliogr.
   ISBN: 973-30-2946-7
   
-------------------------------------------------------
   
   Cota sala: 54/R33
RAYMOND, Kenneth W.
  General, organic and biological chemistry : an
integrated approach   / Kenneth W. Raymond . - Hoboken
: John Wiley and Sons, 2006 . - XV, 494, 45, 14 p. ; 
sch. ; 28 cm
   Contine index
   ISBN: 0-471-44707-2
   
-------------------------------------------------------
   
   Inv. sala: 6-011094
   Cota sala: 54/E12
EBBING, Darrell D. ; GAMMON, Steven D.
  General chemistry / Darrell D. Ebbing, Steven D.
Gammon . - 8th ed. . - New York : Houghton Mifflin
Company, 2005 . - XXXIX, 1062, 95 p. ; il. color ; 26
cm ; 1 CD-ROM
   Contine index
   ISBN: 0-618-39941-0; 0-618-39949-6
   
-------------------------------------------------------
   
   Cota sala: 54/G66
GOLDBERG, David E.
  Fundamentals of chemistry / David E. Goldberg . - 
5th ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2007 . - XIX, 700 p.
; il. ; 26 cm
   Contine index
   ISBN: 978-0-07-110662-7
   
-------------------------------------------------------
Comments