Multimedia

Descriere         Prelucrarea inteligenta a informatiilor multidisciplinare    

Bibliografica:    pentru prognoze adaptive în contextul globalizarii [Text     

                  tiparit] / Dumitru Iulian Nastac ; cond. st. Paul Dan Cristea

                  . - Nastac, Dumitru Iulian. - Bucuresti : Editura Muzeului   

                  National al Literaturii Române, 2013. - 214 p. : fig., tab., 

                  graf. ; 24 cm. - Lucrare realizata în cadrul proiectului     

                  "Valorificarea identitatilor culturale în procesele globale",

                  Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

                  2007-2013, contractul de finantare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.

                  - Contine rez. în lb. engleza. - 978-973-167-190-1. - 973-167

                  -190-0                                                                                                                          

Colectie:         Aula Magna                                                    

Coperta/Cuprins:  http://cachescan.bcub.ro/catalogare_2013/25_oct/643400.jpg

                  http://cachescan.bcub.ro/catalogare_2013/25_oct/643400eng.pdf

                  http://cachescan.bcub.ro/catalogare_2013/25_oct/643400ro.pdf

Cota:             III494243                                                    

                

      

Descriere         Dezvoltarea aplicatiilor sofware utilizand platforma .NET    

Bibliografica:    [Text tiparit] / Dorin Zaharie, Rodica Doina Zmaranda. -     

                  Zaharie, Dorin. - Bucuresti : Editura ASE, 2012. - VIII, 506 

                  p. : fig. ; 24 cm. - 978-606-505-547-6                                                                                       

Cota:             62/Z18.SM                                                    

                  III494108(0 EX.)                                             

                              

                                                                               

Descriere         Software pentru managementul proiectelor [Text tiparit] :    

Bibliografica:    Microsoft Project 2010 / Constanta-Nicoleta Bodea, Radu Ioan 

                  Mogos, Dragos Marcel Vespan. - Bodea, Constanta-Nicoleta. -  

                  Bucuresti : Editura ASE, 2012. - 228 p. : fig. ; 24 cm. -    

                  Contine rez. în lb. engleza. - 978-606-505-561-2                                                                                 

Colectie:         Informatica                                                                                                                 

Cota:             62/B61.SM                                                    

                  III494104(0 EX.)                                             

                                                                 

                                            

Descriere         The 5th International Conference on Security for Information 

Bibliografica:    Technology and Communications SECITC'12 [Text tiparit] : May 

                  31th-June 1st, 2012, Bucharest, Romania / project editor:    

                  Catalin Boja & Cristian Toma. - Bucharest : ASE Publishing   

                  House, 2012. - 274 p. : fig., tab., graf. ; 24 cm. - 978-606 

                  -505-549-0                                                                                                                 

Cota:             III494102                                                    

                                                                  

                                     

Descriere         Contributii privind managementul echipelor virtuale de proiect

Bibliografica:    [Text tiparit] / Cosmina-Carmen Aldea. - Aldea, Cosmina      

                  -Carmen. - Timisoara : Editura Politehnica, 2013. - 149 p. : 

                  fig., tab. ; 24 cm. - 978-606-554-692-9                                                                                        

Colectie:         Inginerie si management                                      

Coperta/Cuprins:  http://cachescan.bcub.ro/2014/19_02/646687.jpg

                  http://cachescan.bcub.ro/2014/19_02/646687.pdf

Cota:             III494222                                                    

                                                                                

                        

Descriere         Design and evaluation of a system to extend identity         

Bibliografica:    management to multiple devices [Text tiparit] / Marc Andreas 

                  Barisch. - Barisch, Marc Andreas. - Stuttgart : Universität  

                  Stuttgart, Institut für Kommunikationsnetze und              

                  Rechnersysteme, 2012. - XXII, 290 p. : fig. în parte color,  

                  tab., graf. ; 21 cm. - Contine rez. în lb. germana. - 978-3  

                  -938965-20-7                                                                                                                 

Colectie:         Communication networks and computer engineering report                                                                       

Cota:             II331275                                                     

              

                                                                               

Descriere         Digitized [Text tiparit] : the science of computers and how it

Bibliografica:    shapes our world / Peter J. Bentley. - Bentley, Peter J. -   

                  Oxford : Oxford University Press, 2013. - 292 p. ; 20 cm. -  

                  978-0-19-967876-1                                                                                                              

Coperta/Cuprins:  http://cachescan.bcub.ro/2014/21_02/647168.jpg

                  http://cachescan.bcub.ro/2014/21_02/647168.pdf

Cota:             62/B45.SM                                                    

                  I162854(0 EX.)                                               

                                                                               

         

Descriere         The ethics of information [Text tiparit] / Luciano Floridi. -

Bibliografica:    Floridi, Luciano. - Oxford : Oxford University Press, 2013. -

                  XIX, 357 p. : fig. ; 24 cm. - 978-0-19-964132-1                                                                              

Coperta/Cuprins:  http://cachescan.bcub.ro/2014/21_02/647170.jpg

                  http://cachescan.bcub.ro/2014/21_02/647170.pdf

Cota:             III494299