Biblioteca de Drept

 

            Provocari epistemologice ale           

               totalitarismului [Text tiparit] : o    

               metodologie a studiului regimurilor    

               comuniste / Florin Leontin Abraham. -  

               Abraham, Florin. - Bucuresti : Editura 

               Muzeului National al Literaturii Române

               , 2013. - 366 p. ; 24 cm. - Contract de

               finantare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. - 

               978-973-167-113-0                      

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          86760                                  

                                            

               Marile religii [Text tiparit] / de E.  

               Aegerter ; trad. de Al. Iacobescu. -   

               Aegerter, Emmanuel. - Bucuresti :      

               Editura Contemporana, 1942. - 128 p. ; 

               19 cm                                  

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          86733   

                              

               Terminologia juridico-administrativa în

               graiurile dacoromâne din epoca veche   

               [Text tiparit] : (1601-1780) / Liliana 

               Agache ; cond. st.: acad. Grigore      

               Brâncus. - Agache, Liliana. - Bucuresti

               : Editura Muzeului National al          

               Literaturii Române, 2013. - 232 p. ; 24

               cm. - Contine rez. în lb. engleza. -   

               978-973-167-114-7                      

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Aula Magna    

COTA:          86770   

                                             

               Das Kaufrecht in Rumänien nach dem neuen

               ZGB [Text tiparit] / Christian Alunaru,

               Lenuta Botos. - Alunaru, Cristian. -   

               Wien : Nomos, 2013 . - 237 p. ; 23 cm. 

               - 978-3-7089-1065-9                    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          86722 

                                 

               Viata privata din Transilvania (sec.   

               XVII-XIX) în însemnari pe cartea       

               româneasca veche [Text tiparit] :      

               (centre tipografice transilvanene) /   

               Bogdan Andriescu ; cond. st.: Paul     

               Niedermaier. - Andriescu, Bogdan. -    

               Bucuresti : Editura Muzeului National  

               al Literaturii Române, 2013. - 193 p. ;

               24 cm. - Contine rez. în lb. engleza. -

               978-973-167-116-1. - 973-167-116-1     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Aula Magna    

COTA:          86773                                  

              

               Profit pentru oameni [Text tiparit] :  

               raport de deschidere în cadrul         

               proiectului Modelul Economiei Sociale  

               în România / Romeo Asiminei, Octavian  

               Rusu, Daniela Vîrjan ; Simona Stanescu 

               coord. - Asiminei, Romeo. - [Bucuresti]

               : PNUD, 2012 . - 73 p. : h., il., tab. 

               ; 29 cm. - 978-973-0-12138-4           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          86725                                  

                                              

               Raport de recomandari al economiei     

               sociale [Text tiparit] : România 2013 /

               Romeo Asiminei, Simona Maria Stanescu, 

               Daniela Vîrjan ; coord.: Simona Maria  

               Stanescu. - Asiminei, Romeo. -         

               Bucuresti : ADD Media Communication,   

               2013. - 57 p. : tab., graf. ; 30 cm. - 

               Lucrare publicata prin proiectul       

               cofinantat din Fondul Social European  

               prin Programul Operational Sectorial   

               Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

               "Investeste în oameni". - 978-606-93357

               -5-8                                   

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          86726

                                  

               Crucile negre [Text tiparit] : aviatia 

               Puterilor Centrale deasupra României : 

               (1916-1917) / Valeriu Avram. - Avram,  

               Valeriu. - Bucuresti : Pro Historia,   

               2001. - 272 p. : il. ; 20 cm. - 973    

               -85206-3-0                             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Clubul istoricilor   

COTA:          86808                                  

              

               Fundamentele culturale ale crizelor    

               economice [Text tiparit] : de la       

               etnoeconomie la teoria proprietatii    

               identitare / Ilie Ciprian Badescu ;    

               cond. st. Dumitru Otovescu. - Badescu, 

               Ilie Ciprian. - Bucuresti : Editura    

               Muzeului National al Literaturii Române

               , 2013 . - 270 p. : fig., graf. în parte

               color ; 24 cm. - Lucrare realizata în  

               cadrul proiectului "Valorificarea      

               identitatilor culturale în procesele   

               globale", Programul Operational        

               Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

               2007-2013, contractul de finantare nr. 

               POSDRU/89/1.5/S/59758. - Contine rez.  

               în lb. engleza. - 978-973-167-123-9. - 

               973-167-123-4                          

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Aula Magna    

COTA:          86752                                  

 

               Mentalitati, retorica si imaginar în   

               secolul al XVIII-lea românesc [Text    

               tiparit] : cartile de blestem / Laura  

               -Eveline Badescu ; cond. st.: Razvan   

               Theodorescu. - Badescu, Laura-Eveline. 

               - Bucuresti : Editura Muzeului National

               al Literaturii Române, 2013. - 294 p. :

               il. în parte color ; 24 cm. - Contine  

               rez. în lb. engleza. - 978-973-167-124 

               -6. - 973-167-124-2                    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Aula Magna    

COTA:          86771                                  

                                               

               Identitati culturale, structuri de     

               putere si conflict militar în nordul   

               Peninsulei Balcanice în mileniile IV   

               -III a. Chr. [Text tiparit] / Radu     

               Bajenaru ; cond. stiintific Alexandru  

               Vulpe. - Bajenaru, Radu. - Bucuresti : 

               Editura Muzeului National al           

               Literaturii Române, 2013 . - 296 p. : h

               . ; 24cm. - Contine rezumat în lb.     

               engleza. - Contract de finantare nr    

               .POSDRU /89/1.5/S/59758. - 978-973-167 

               -118-5                                 

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          86749                                  

 

               Reflexe bizantine în cultura central si

               est-europeana [Text tiparit] / Ludmila 

               Bejenaru ; cond. st.: prof. univ. dr.  

               Ioana Nicolae (Andrei Grigor). -       

               Bejenaru, Ludmila. - Bucuresti :       

               Editura Muzeului National al           

               Literaturii Române, 2013. - 234 p. ; 24

               cm. - 978-973-167-125-3                

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Aula Magna    

COTA:          86769                                  

 

               Arbitration law of Czech Republic [Text

               tiparit] : practice and procedure /    

               Alexander J. B?lohlávek. - Belohlavek, 

               Alexander J. - New York : Juris, 2013 .

               - CXXXIII, 2137 p. ; 24 cm. - 978-1    

               -937518-18-9                           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          86731                                  


Comments