Medicină

Descriere         Esentialul în ecocardiografie [Text tiparit] / Carmen Ginghina

Bibliografica:    , Bogdan A. Popescu, Ruxandra Jurcut... - Ed. a 2-a rev. si  

                  adaug. - Bucuresti : Editura Medicala Antaeus, 2013 . - 384 p

                  . : il. în parte color ; 17 cm. - 978-606-8470-02-3          

Coperta/Cuprins:  http://cachescan.bcub.ro/2014/20_11/657208.jpg

                  http://cachescan.bcub.ro/2014/20_11/657208.pdf

Cota:             I162970                                                      

                                                                               

                                                                                            

                                                                               

Descriere         151 probleme de electrocardiografie [Text tiparit] / Gabriel 

Bibliografica:    Tatu-Chitoiu. Vol.1-. - Tatu-Chitoiu, Gabriel. - Bucuresti : 

                  Editura Madicala Antaeus, 2013-. - 1 vol. (321 p.) : fig. ;  

                  24 cm. - 978-606-8470-03-0. - 978-606-8470-04-7              

Coperta/Cuprins:  http://cachescan.bcub.ro/2014/20_11/657209.jpg

Cota:             III494723                                                    

                                                                               

                                                                                            

                                                                               

Descriere         Dr Willis in Japan [Text tiparit] : 1862-1877 : British      

Bibliografica:    medical pioneer / Hugh Cortazzi. - Cortazzi, Hugh. - London ;

                  New Delhi ; New York, NY [etc.] : Bloomsbury, 2012. - X, 273 

                  p., [4] f. il. : h., il. ; 24 cm. - 978-1-78093-516-4        

Coperta/Cuprins:  http://cachescan.bcub.ro/13-11-14P/657260.jpg

                  http://cachescan.bcub.ro/13-11-14P/657260.pdf

Cota:             III494733                                                    

                                                                               

                                                                                           

                                                                                

Comments