Biblioteca de Drept

       Documente diplomatice române [Text     

               tiparit] / vol. realizat de Mioara     

               Anton. Seria 3. - Anton, Mioara. -     

               Bucuresti : Editura Alpha MDN, 2009    

TITL. VOL.:    România si Tratatul de la Varsovia     

               Conferintele ministrilor Afacerilor    

               Externe si ale adjunctilor lor (1966   

               -1991)                                 

COLECTIE:                    

COTA:    87229

                                 

               România si Tratatul de la Varsovia ;   

               Conferintele ministrilor Afacerilor    

               Externe si ale adjunctilor lor (1966   

               -1991) [Text tiparit] / Mioara Anton   

               (introd.). Vol. 1. - Anton, Mioara. -  

               Bucuresti : Alpha MDN, 2009 . - CLXXXII

               , 1275 p.                              

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                     

COTA:    87229 

                                

               Liberarea conditionata în reglementarea

               noului Cod penal si a Legii nr.        

               254/2013 [Text tiparit] / Maximilian   

               Balasescu. - Balasescu, Maximilian. -  

               Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . - 

               XIX, 185 p. ; 21 cm. - 978-606-27-0203 

               -8                                     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:  Comentarii  practice      

COTA:    87224

                                 

               Drept civil român [Text tiparit] :     

               introducere în dreptul civil :         

               subiectele dreptului civil / Gheorghe   

               Beleiu ; ed. rev. si adaug. Marian     

               Nicolae, Petrica Trusca. - Beleiu,     

               Gheorghe. - Ed. a 10-a, rev. si adaug. 

               - Bucuresti : Universul Juridic, 2005 .

               - 621 p. ; 24 cm. - 973-8446-70-8      

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:      C.1996                                 

               Droit d'auteur [Text tiparit] / Andre R.

               Bertrand. - Bertrand, André. - 3e ed. -

               Paris : Dalloz, 2010 . - XXIII, 978 p. 

               ; 26 cm. - 978-2-247-06987-3           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87218

                                  

               Drept procesual civil [Text tiparit] / 

               Gabriel Boroi, Mirela Stancu. - Boroi, 

               Gabriel. - Bucuresti : Editura Hamangiu

               , 2015 . - XXXII, 1047 p. ; 24 cm. - 978

               -606-678-818-2                         

COLECTIE:                    

COTA:    C.1995                                 

 

               Opinii juridice în cauze penale        

               controversate [Text tiparit] / Valerian

               Cioclei. - Cioclei, Valerian. -        

               Bucuresti : C.H. Beck, 2015 . - XII,   

               204 p. ; 20 cm. - 978-606-18-0443-6    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    343/C51                                

               87235

                                 

               Documente diplomatice române [Text     

               tiparit] : 1883 / vol. realizat de Alin

               Ciupala, Rudolf Dinu, Antal Lukács ;   

               cuv. înainte de Mihai-Razvan Ungureanu 

               ; introd. de Rudolf Dinu. Seria 1, Vol.

               11, 12. - Ciupala, Alin. - Bucuresti : 

               Editura Academiei, 2006. - CXLVII, 598 

               p. - 973-27-1460-3. - 978-973-27-1460-7

TITL. VOL.:    1883                                   

COTA:     82572                                  

              

               Influenta Conventiei Europene a        

               Drepturilor Omului asupra raporturilor 

               juridice civile [Text tiparit] / Gina  

               Cotan (Ignat) ; cond. stiintific       

               Corneliu Bîrsan. - Cotan (Ignat), Gina.

               - Bucuresti : Universitatea Bucuresti, 

               2015 . - 318 p. ; 31 cm                

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87225  

                               

               Teorii si doctrine economice de la     

               Aristotel la Samuelson [Text tiparit] /

               Viorel Craciuneanu. - Craciuneanu,     

               Viorel. - Bucuresti : Editura          

               Universitara, 2013 . - 262 p. ; 24 cm. 

               - 978-606-591-779-8                     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:     87246                                  

              

               Dictionar de cultura juridica latina   

               [Text tiparit] : adagii, definitii,    

               locutiuni juridice, cronologia maririi 

               si decaderii Romei, cei mai vestiti    

               jurisconsulti romani, cele mai         

               importante legi romane / Lazar Cârjan. 

               - Cârjan, Lazar. - Bucuresti : Editura 

               Universitara, 2013. - 289 p. : tab. ;  

               24 cm. - 978-606-591-734-7             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    R.698    

                             

               Drept international privat [Text tiparit

               ] / Nicoleta Diaconu. - Diaconu,       

               Nicoleta. - Ed. a 6-a. - Bucuresti :   

               Editura Universitara, 2013 . - 475 p. ;

               24 cm. - Contine rez.în lb.engleza. -  

               978-606-591-680-7                      

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    C.2001 

                               

               Contabilitate [Text tiparit] : teste   

               grila rezolvate, aplicatii, teste de   

               autoevaluare, studii de caz / Corina   

               -Graziella Dumitru. - Dumitru, Corina  

               -Graziella. - Bucuresti : Editura      

               Universitara, 2006 . - 457 p. ; 24 cm. 

               - 978-973-749-095-7. - 973-749-095-9   

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:     87226                                   

 

               Regimuri matrimoniale [Text tiparit] / 

               Emese Florian. - Florian, Emese. -     

               Bucuresti : C.H. Beck, 2015 . - X, 213 

               p. ; 24 cm. - 978-606-18-0430-6        

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE: Curs  universitar   

COTA:    347/F69                                

               C.1997

                                

               Preliminaires de la guerre a l"Est [Text

               tiparit] : de l'Accord de Moscou (21   

               août 1939) aux hostilités en Russie (22

               juin 1941) / Grigore Gafenco ; avant   

               -propos par Teodor Baconski ; trad. de 

               roumain (franceza) par Andrei Niculescu

               ; préf., notes et index par Laurentiu  

               Constantiniu. - Gafencu, Grigore. -    

               Bucuresti : Curtea Veche, 2011. - 589 p

               . : fotogr. ; 24 cm. - 978-606-588-175-4

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:                    

COTA:    87232                                  

 

               La copropriété [Text tiparit] / Francois

               Givord, Claude Giverdon, Pierre        

               Capoulade. - Givord, François. - 8e ed.

               - Paris : Dalloz, 2012 . - XXII, 951 p.

               ; 26 cm. - 978-2-247-11027-8           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87220                                   

 

               Droit de la protection sociale [Text   

               tiparit] / FrancisKessler. - Kessler,  

               Francis. - 3e ed. - Paris : Dalloz,    

               2009 . - VIII, 755 p. ; 21 cm. - 978-2 

               -247-07515-7                           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:     87215 

                                

               Note, amintiri, corespondenta oficiala 

               si personala (1877-1914) [Text tiparit]

               : Paris, Petersburg, Bucuresti, Roma / 

               Alexandru Em. Lahovari ; (editori)     

               Rudolf Dinu, Adrian-Bogdan Ceobanu. -  

               Lahovari, Alexandru Em. - Iasi :       

               Editura Universitatii "Alexandru Ioan  

               Cuza" Iasi, 2013. - 576 p. : fotogr.,  

               facs. ; 25 cm. - Contine text si în lb.

               franceza. - 978-973-703-942-2          

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:                    

COTA:     87233                                  

                                              

               Amintiri diplomatice [Text tiparit] :  

               Constantinopol (1902-1906), Viena (1906

               -1908) / Alexandru Em. Lahovary. Vol. 1.

               - Lahovary, Alexandru Em. - Iasi :     

               Institutul European, 2009. - LXVI, 152 

               p. - Contine text în lb. franceza. -   

               978-973-611-615-5                      

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87230                                  

                                                      

               Memorialistica diplomatica [Text tiparit

               ] / Alexandru Em. Lahovary ; ed.       

               îngrijita de Adrian Stanescu si        

               Laurentiu Vlad ; st. introd., selectia 

               documentelor, note, coment. si indice  

               de Laurentiu Vlad. - Lahovary,         

               Alexandru Em. - Iasi : Institutul      

               European, 2009-. - vol. ; 25 cm        

TITL. VOL.:    Amintiri diplomatice                   

COLECTIE:                     

COTA:    87230

                                  

               Droit de la responsabilité et des      

               contrats [Text tiparit] / Philippe Le  

               Tourneau, Cyril Bloch, Christophe      

               Guettier... - LE TOURNEAU, Philippe. - 

               9e ed. - Paris : Dalloz, 2012 . - XLI, 

               2162 p. ; 25 cm. - 978-2-247-11680-5   

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87221

                                  

               Voies d'exécution et procédures de     

               distribution [Text tiparit] / Anne     

               Leborgne. - Leborgne, Anne. - Paris :  

               Dalloz, 2009 . - XIV, 1002 p. ; 21 cm. 

               - 978-2-247-08164-6                    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87214 

                                

               Atentatul din 21 septembrie 1939       

               împotriva lui Armand Calinescu si epoca

               1930-1950 / Serban Milcoveanu. -       

               Milcoveanu, Serban. - Bucuresti :      

               Asociatia fostilor presedinti ai       

               Studentimii : Liga pentru apararea     

               Adevarului istoric, 2004. - 304 p. ; 20

               cm. - Contine index. - 973-0-03045-6   

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87241

                                  

               Invitatie la gândire [Text tiparit] :  

               (întrebari asteptând raspuns) / de     

               Milcoveanu Serban. Vol. 1-5. -         

               Milcoveanu, Serban. - Bucuresti :      

               Asociatia Fostilor Presedinti ai       

               Studentimii Crestine Române din Epoca  

               Autonomiei Universitare 1919-1948, 1995

               -2002. - 5 vol. : portr. ; 17 cm. - Pe p

               . de tit. apare mentiunea: preluate de 

               "Gruparea Universitara 10 Decembrie    

               1922". - 973-0-00115-4                 

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87239                                   

              

               Profesor Nae Ionescu în dilema         

               Democratie-Dictatura a anilor 1930-1940

               / Serban Milcoveanu. - Milcoveanu,     

               Serban. - Bucuresti : Editura Crater,   

               1999. - 112 p. : fotogr. ; 20 cm. - 973

               -0-00798-5                             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87240  

                               

               Discriminarea în relatiile de munca    

               [Text tiparit] / Loredana-Manuela      

               Muscalu. - Muscalu, Loredana Manuela. -

               Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . - 

               XX, 314 p. ; 20 cm. - 978-606-27-0123-9

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Monografie    

COTA:    87223     

                            

               Particularitatile criminalitatii       

               organizate în România [Text tiparit] / 

               Codrut Olaru. - Olaru, Codrut. - Ed. a 

               2-a. - Bucuresti : Editura Hamangiu,   

               2015 . - XII, 323 p. ; 20 cm. - 978-606

               -27-0202-1                             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Monografie    

COTA:   87222                                  

 

               Droit civil 2e annee [Text tiparit] :  

               les obligations / Stephanie Porchy     

               -Simon. - Porchy-Simon, Stephanie. - 7e

               ed. - Paris : Dalloz, 2012 . - XI, 579 

               p. ; 24 cm. - 978-2-247-12021-5        

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87216       

                          

               Cele 22 de legi imuabile ale           

               marketingului [Text tiparit] / Al Ries 

               & Jack Trout ; trad.: Patricia Mandache

               . - Ries, Al. - Bucuresti : Curier     

               Marketing, 2004. - 217 p. : des. ; 20  

               cm. - 973-86481-2-2                    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Brandbuilders 

COTA:    87213                                   

                                                      

               Drept procesual civil [Text tiparit] : 

               partea speciala / Claudia Rosu. - Rosu,

               Claudia. - Ed. a 6-a, rev. si adaug. - 

               Bucuresti : C.H. Beck, 2015 . - XI, 355

               p. ; 24 cm. - 978-606-18-0437-5        

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:   Curs universitar   

COTA:    347/R81                                

               C.1998

                                

               Dreptul constitutional al Uniunii      

               Europene [Text tiparit] / Robert       

               Schütze ; trad. de: Mihaela Banu, Mihai

               Banu. - Schütze, Robert. - Bucuresti : 

               Editura Universitara, 2012 . - 492 p. :

               fig., h., tab. ; 24 cm. - 978-606-591  

               -402-5                                 

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                     

COTA:    C.2000

                                 

               Drept penal [Text tiparit] : partea    

               generala / Constantin Sima. Vol. 1. -  

               Sima, Constantin. - Bucuresti : Editura

               Hamangiu, 2015 . - IX, 242 p. ; 20 cm. 

               - 978-606-27-0204-5. - 978-606-27-0205-2

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:  Carte universitara  

COTA:    C.1994

                                

               Psihologia educatiei [Text tiparit] : de

               la teorie la practica / Elena          

               Stanculescu. - Stanculescu, Elena. - Ed

               . a 2-a. - Bucuresti : Editura         

               Universitara, 2013 . - 352 p. : fig. ; 

               23 cm. - 978-606--591-766-8            

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          87251                                  

 

               Contrats d'affaires [Text tiparit] :   

               2010 / Francois Xavier Testu. - Testu, 

               François Xavier. - Paris : Dalloz, 2010

               . - XIX, 715 p. ; 26 cm. - 978-2-247   

               -07560-7                               

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          87219

                                 

               O tara ideala [Text tiparit] : cultura 

               împaratiei lui Dumnezeu / Iosif Ton ;  

               pref. de Vasile Boari. - Ton, Iosif. - 

               Iasi : Institutul European, 2014. - 308

               p. ; 20 cm. - 978-606-24-0028-6        

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:  Texte de frontiera     

COTA:      87238

                                 

               Codul insolventei [Text tiparit] : Legea

               nr. 85/2014 privind procedurile de     

               prevenire a insolventei si de          

               insolventa : comentariu pe articole /  

               Ion Turcu. - Turcu, Ion. - Ed. a 5-a. -

               Bucuresti : C.H. Beck, 2015 . - XVIII, 

               665 p. ; 25 cm. - 978-606-18-0411-5    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Comentarii Beck

COTA:    347/T94                                

               87234      

                           

               Drept penal ; Noul Cod penal [Text     

               tiparit] : partea generala / Mihail    

               Udroiu. - Udroiu, Mihail. - Ed. a 2-a, 

               rev. si adaug. - Bucuresti : C.H. Beck,

               2015 . - XVI, 590 p. ; 23 cm. - 978-606

               -18-0447-4                             

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:  Sinteze si grile         

COTA:    343/U19                                

               C.1999     

                           

               1886 [Text tiparit] / volum realizat de

               Alin Ciupala, Antal Lukacs, Lidia      

               Trausan-Matu. Seria I, vol. 13. -      

               Bucuresti : Monitorul Oficial, 2014 . -

               CXXVII, 361 p. ; 25 cm. - 978-973-567  

               -894-4                                 

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          82572  

                               

               1884-1885 [Text tiparit] : editori     

               Rudolf Dinu (coord.), Alin Ciupala,    

               Antal Lukacs. Vol. 12, seria I. -      

               Râmnicu Vâlcea : Editura Conphys, 2010 

               . - CCXLIV, 932 p. ; 25 cm. - 978-973  

               -750-196-7                             

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:                    

COTA:          82572                                  

 

               Avocatii în jurisprudenta Curtii       

               Europene a Drepturilor Omului [Text    

               tiparit] : hotarâri relevante / Dumitru

               Cazac, Diana Chibulcutean, Iulia Diana 

               David... ; coord.: Dragos Calin. -     

               Bucuresti : Editura Universitara, 2013 

               . - 261 p. ; 20 cm. - 978-606-591-848-1

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87245                                  

 

               Cession d'entreprise [Text tiparit] /  

               Jean Paillusseau, Henry Lazarski, Jean 

               -Jacques Caussain, Philippe Peyramaure.

               - 4e ed. - Paris : Dalloz, 1999 . - XVII

               , 651 p. ; 26 cm. - 2-24703503-5       

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:     87217

                                  

               Code de la securite sociale [Text      

               tiparit] / annotations Anne-Sophie     

               Ginon, Frederic Guiomard, Armelle      

               Mavoka-Isana. - 37e ed. - Paris :      

               Dalloz, 2013 . - LXXIV, 3299 p. ; 20 cm

               . - 978-2-247-12594-4                  

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    L.4871     

                            

               Code du travail [Text tiparit] /       

               annotations Christophe Rade, Caroline  

               Dechriste. - 75e ed. - Paris : Dalloz, 

               2013 . - CII, 3413 p. ; 20 cm. - 978-2 

               -247-12591-3                           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    L.4872

                                

               Code du travail [Text tiparit] /       

               annotations Christophe Rade, Caroline  

               Dechriste. - 74e ed. - Paris : Dalloz, 

               2012 . - CI, 3371 p. ; 20 cm. - 978-2  

               -247-11661-4                           

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:                    

COTA:    L.4870                                 

               Code du travail [Text tiparit] /       

               annotations Christophe Rade, Caroline  

               Dechriste. - 73e ed. - Paris : Dalloz, 

               2011 . - XCIX, 3391 p. ; 20 cm. -      

               Contine CD-ROM. - 978-2-247-10573-1    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    L.4866   

                             

               Codul civil [Text tiparit] : Legea nr. 

               287/2009 publicata în Monitorul Oficial

               nr. 511 din 24.07.2009. - Bucuresti :  

               Editura Morosan, 2009 . - 486 p. ; 20  

               cm. - 978-606-8033-03-7                

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:  Colectia Coduri Practice      

COTA:    L.4873  

                              

               Codul de procedura fiscala cu normele  

               metodologice [Text tiparit] . - Ed. a  

               13-a, actualizata la 21 ianuarie 2015. 

               - Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . -

               222 p. ; 20 cm. - 978-606-27-0186-4    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Legislatie    

COTA:          L.4868

                                 

               Codul de procedura penala [Text tiparit]

               . - Ed. a 5-a, rev. si adaug. -        

               Bucuresti : Monitorul Oficial, 2007 . -

               288 p. ; 20 cm. - 978-973-567-545-5    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Codex         

COTA:          L.4876

                                

               Codul muncii si 13 legi uzuale [Text   

               tiparit] . - Constanta : Editura Steaua

               Nordului, 2008 . - 319 p. ; 20 cm. -   

               978-606-511-041-0                      

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:                    

COTA:          L.4875   

                             

               Codul muncii [Text tiparit] : Legea    

               dialogului social si 10 legi uzuale /  

               ed. îngrij. Marius Eftimie. - Ed. a 27 

               -a, actualizata la 29 ianuarie 2015. - 

               Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . - 

               XIV, 251 p. ; 20 cm. - 978-606-27-0191 

               -8                                     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Legislatie    

COTA:          L.4863 

                               

               Codul muncii [Text tiparit] : acte     

               conexe. - Ed. ianuarie 2010. -         

               Bucuresti : Monitorul Oficial, 2010 . -

               287 p. ; 20 cm. - 978-973-567-684-1    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          L.4874  

                              

               Codul muncii ; Legea dialogului social 

               [Text tiparit] : actualizat februarie  

               2015 / ed. coord. Luminita Dima. -     

               Bucuresti : C.H. Beck, 2015 . - 163 p. 

               ; 20 cm. - 978-606-18-0446-7           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      La zi         

COTA:    34(094)/D42                            

               L.4878  

                              

               Codul rutier si legislatia conexa [Text

               tiparit] : ghidul contraventiilor      

               rutiere. - Ed. a 15-a, actualizata la  

               15 februarie 2015. - Bucuresti :       

               Editura Hamangiu, 2015 . - 391 p. ; 20 

               cm. - 978-606-27-0231-1                

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:          L.4862                                 

 

               Decizii relevante ale Curtii           

               Constitutionale în materia organizarii 

               judiciare [Text tiparit] / selectie    

               realizata de Dragos Calin. - Bucuresti 

               : Editura Universitara, 2013 . - 326 p.

               ; 24 cm. - 978-606-591-794-1           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87249 

                                

               Decizii relevante ale Curtii           

               Constitutionale în materia altor       

               profesii juridice [Text tiparit] :     

               (avocati, notari, consilieri juridici, 

               executori juridici, mediatori, personal

               auxiliar de specialitate al instantelor

               judecatoresti si al parchetelor de pe  

               langa acestea) / selectie realizata de 

               Dragos Calin. - Bucuresti : Editura    

               Universitara, 2013 . - 245 p. ; 24 cm. 

               - 978-606-591-796-5                     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87248  

                               

               Decizii relevante ale Curtii           

               Constitutionale în materia statutului  

               judecatorilor si procurorilor [Text    

               tiparit] / selectie realizata de Dragos

               Calin. - Bucuresti : Editura           

               Universitara, 2013 . - 181 p. ; 24 cm. 

               - 978-606-591-795-8                    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87247     

                            

               Dreptul la un mediu sanatos [Text      

               tiparit] : concursul de mooting Fiat   

               justitia 2013 / Dumitru Cazac, Diana   

               Chibulcutean, Iulia Diana David... ;   

               coord. Luminita Gabura, Raul Miron,    

               Nicolae Ploesteanu. - Bucuresti :      

               Editura Universitara, 2013. - 206 p. ; 

               20 cm. - 978-606-591-826-9             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87243     

                             

               Grigore Gafencu si proiectul Europei   

               Unite [Text tiparit] : documente (1944 

               -1956) / argument, nota asupra ed. si  

               indici Mioara Anton, Laurentiu         

               Constantiniu, Dan Talos ; trad.        

               documentelor Anca-Graziella Moga, Raul 

               Denize, Mihaela Stroe. - Bucuresti :   

               Editura Curtea Veche, 2013 . - 301 p. ;

               24 cm. - 978-606-588-633-9             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87231  

                               

               Interviewing European Union [Text      

               tiparit] : Wilhelm Meister in EU Law / 

               (editors) Daniel Mihail Sandru,        

               Constantin Mihai Banu. - Bucuresti :   

               Editura Universitara, 2013. - XVI, 341 

               p. ; 20 cm. - 978-606-591-651-7        

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:                    

COTA:    87250 

                                

               Legislatia contabilitatii [Text tiparit]

               : actualizat februarie 2015. -         

               Bucuresti : C.H. Beck, 2015 . - 503 p. 

               ; 20 cm. - 978-606-18-0425-2           

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      La zi         

COTA:    34(094)/L40                            

               L.4879     

                           

               Legislatia contractelor [Text tiparit] :

               actualizat ianuarie 2015 / ed. coord.  

               si pref. Razvan Dinca. - Bucuresti : C 

               .H. Beck, 2015 . - VIII, 415 p. ; 20 cm.

               - 978-606-18-0366-8                    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      La zi         

COTA:   34(094)/D47                            

               L.4880  

                              

               Legislatia insolventei [Text tiparit] :

               actualizat februarie 2015 / ed. coord. 

               Gheorghe Piperea. - Bucuresti : C.H.   

               Beck, 2015 . - VIII, 358 p. ; 20 cm. - 

               978-606-18-0381-1                       

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      La zi         

COTA:    34(094)/P67                            

               L.4877   

                             

               Legislatia privind azilul în România   

               [Text tiparit] : actualizata pâna la 8 

               februarie 2007 / coord. Niculae Cârcu, 

               Stefan Leonescu. - Bucuresti : Regia   

               Autonoma "Monitorul Oficial", 2007 . - 

               112 p. ; 21 cm. - 978-973-567-582-0    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:  Legislatie pentru toti   

COTA:    L.4857     

                           

               Magistratii si instantele judecatoresti

               în jurisprudenta Curtii Europene a     

               Drepturilor Omului [Text tiparit] :    

               hotarâri relevante / Dumitru Cazac,    

               Diana Chibulcutean, Iulia Diana David..

               . ; coord. : Dragos Calin. - Bucuresti :

               Editura Universitara, 2013 . - 457 p. ;

               20 cm. - 978-606-591-849-8             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87244                                  

 

               Noul Cod civil si Legea de punere în   

               aplicare [Text tiparit] . - Ed. a 6-a, 

               actualizata la 26 ianuarie 2015. -     

               Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . - 

               VII, 695 p. ; 21 cm. - 978-606-27-0148 

               -2                                     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    L.4864

                                

               Noul Cod civil si Legea de punere în   

               aplicare [Text tiparit] . - Ed. a 11-a,

               actualizata la 26 ianuarie 2015. -     

               Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . - 

               VII, 695 p. ; 20 cm. - 978-606-27-0109 

               -3                                     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Legislatie    

COTA:    L.4858  

                              

               Noul Cod de procedura civila si 12 legi

               uzuale [Text tiparit] . - Ed. a 7-a,   

               actualizata la 30 ianuarie 2015. -     

               Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . - 

               L, 545 p. ; 20 cm. - 978-606-27-0170-3 

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:      Legislatie    

COTA:    L.4859     

                           

               Noul Cod de procedura civila si Legea de

               punere în aplicare [Text tiparit] :    

               analiza modificarilor si completarilor 

               aduse prin Legea nr. 138/2014 Gabriel  

               Boroi, Delia-Narcisa Theohari. - Ed.   

               2015. - Bucuresti : Editura Hamangiu,  

               2015 . - L, 384 p. ; 20 cm. - 978-606  

               -27-0168-0                             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    L.4861

                                

               Noul Cod penal si 11 legi uzuale [Text 

               tiparit] . - Ed. a 4-a, actualizata la 

               30 ianuarie 2015. - Bucuresti : Editura

               Hamangiu, 2015 . - 335 p. ; 20 cm. -   

               978-606-27-0135-2                      

TITL. VOL.:                                            

COLECTIE:      Legislatie    

COTA:    34(094)/N89                            

               L.4865 

                               

               Noul Cod penal ; Noul Cod de procedura 

               penala si Legile de punere în aplicare 

               [Text tiparit] : actualizat la data de 

               15 februarie 2015 / ed. îngrijita si   

               adnotata Tudorel Toader. - Ed. a 3-a. -

               Bucuresti : Editura Hamangiu, 2015 . - 

               654 p. ; 20 cm. - 978-606-27-0147-5    

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    L.4869

                                

               Noul Cod penal ; Noul Cod de procedura 

               penala [Text tiparit] : Legile de      

               executare. - Bucuresti : Editura       

               Hamangiu, 2015 . - 706 p. ; 20 cm. -   

               978-606-27-0110-9                      

 

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Legislatie    

COTA:    L.4860  

                              

               Poland's 10 years in the European Union

               [Text tiparit] : report / Katarzyna    

               Ananicz, Marta Babicz, Krzysztof       

               Bednarek ... ; ed. by: Malgorzata      

               Kaluzynska, Pawel Karbownik, Wojciech  

               Burkiewicz ... - Warszawa : Ministry of

               Foreign Affairs, 2014. - 241 p. : tab.,

               graf. ; 24 cm. - 978-83-63743-88-8     

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87236

                                 

               Prizonieri de razboi români în Uniunea 

               Sovietica [Text tiparit] : documente   

               1941-1956 / editori Laurentiu          

               Constantiniu, Ilie Schipor, Vitalie    

               Varatic (coord.). - Bucuresti :        

               Monitorul Oficial, 2013 . - LXVII, 874 

               p. ; 25 cm. - 978-973-567-852-4        

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:    87228 

                                

               South Caucasus at a Crossroad [Text    

               tiparit] : Thorny Realities and Great  

               Expectations : materials of HBF        

               anniversary conference materials " 10  

               Years of Heinrich Boell Foundation in  

               Region : South Caucasus on the         

               Crosssroads", June 5-6, 2013.Tbilisi / 

               editors : Salome Asatiani, Nino Lejava 

               . - Tbilisi : Heinrich Böll Stiftung   

               South Caucasus, 2014 . - 170 p. ; 23 cm

               . - 978-9941-0-6545-3                  

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:     87237 

                                

               Studia antiqua et medievalia [Text     

               tiparit] : miscellanea in honorem annos

               LXXV peragentis Professoris Dan Gh.    

               Teodor oblata / ed. Dan Aparaschivei. -

               Bucuresti : Editura Academiei Române,  

               2009. - 486 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 

               978-973-27-1812-4                      

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:                    

COTA:     87242                                   

                                                      

               Tratatele Uniunii Europene [Text tiparit

               ] : versiune consolidata la 1 februarie

               2015 / ed. îngrij. Beatrice Andresan   

               -Grigoriu, Tudorel Stefan. - Bucuresti :

               Editura Hamangiu, 2015 . - XX, 288 p. ;

               20 cm. - 978-606-27-0072-0             

TITL. VOL.:                                           

COLECTIE:      Legislatie    

COTA:     L.4867