Istorie. Arheologie

                    Generalul Traian Mosoiu în epoca si în posteritate [Text   

                    tiparit] / Gheorghe Calcan. - Calcan, Gheorghe. - Ploiesti 

                    : Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, 2006. -  

                    374 p. : il. ; 20 cm. - 973-719-121-8. - 978-973-719-121-2 

COTA:               BU I161337                                                 

 

                    O istorie a Principatelor Române [Text tiparit] : de la    

                    emancipare politica la Unire : 1769-1859 / Nicolae Isar. - 

                    Isar, Nicolae. - Bucuresti : Editura Universitatii, 2010 . 

                    - 328 p. ; 21 cm. - 978-973-737-888-0                      

COTA:               BU II325938                                                 

 

                    Evul mediu românesc [Text tiparit] : dictionar biografic / 

                    Vasile Marculet, Gabriel Roman, Ioan Marculet ... ; coord. 

                    Vasile Marculet. - Marculet, Vasile. - Bucuresti : Meronia,

                    2010 . - 411 p., [12] f. h. ; 22 cm. - 978-973-7839-35-0   

COTA:               BU D94(498)/M34.S4                                         

                    BU II326020(0 EX.)                                          

 

                    In cautarea unor istorii uitate [Text tiparit] : familii   

                    românesti si peripluri apusene / Mihai Sorin Radulescu. -  

                    Radulescu, Mihai Sorin. - Bucuresti : Vremea, 2011. - 368 p

                    ., [8] f. il. ; 20 cm. - 978-973-645-407-3                 

COLECTIE:           Planeta Bucuresti                                          

COTA:               BU II325929                                                

 

                    Relatii romano-austriece [Text tiparit] : (1918-1938) /    

                    Florin Sinca. Vol 1- 2. - Sinca, Florin. - Bucuresti : [s. 

                    n.], 2010. - 2 vol. în pag. multipla : fotogr. ; 31 p.     

COTA:               BU V3374 

 

                    Relatiile Tarii Românesti cu Ungaria si Imperiul Otoman în 

                    secolul al XV-lea [Text tiparit] / Lucian Constantin Palade

                    ; editor Ioan Craciun. - Palade, Lucian Constantin. - Ed. a

                    2-a, rev. si adaugita. - Bucuresti : Ars Docendi, 2011. -  

                    206 p. : il. ; 21 cm. - 978-973-558-534-1                  

COTA:               BU II325925                                                

 

                    Lupta pentru putere [Text tiparit] : instaurarea regimului 

                    comunist în România : (1944-1947) / Ion Bucur. - Bucur, Ion

                    . - Bucuresti : Editura Universitatii din Bucuresti, 2010. -

                    406 p. ; 25 cm. - 978-973-737-857-6                        

COTA:               BU 94(498)/B87.S4                                          

                    BU III491005(0 EX.)                                        

 

                    Cazul Rudolf Hess [Text tiparit] : dezertor sau mesager? / 

                    Lynn Picknett, Clive Prince, Stephen Prior ; trad. din lb. 

                    engleza Diana Bojin. - Picknett, Lynn. - Bucuresti : RAO,  

                    2010. - 699 p., [8] f. fotogr. ; 21 cm. - 978-606-8251-63-9

COPERTA:            http://cachescan.bcub.ro/29-06-2011J/605532.jpg

COTA:               BU II325970                                                

 

                    Dictionar explicativ de istorie medievala [Text tiparit] / 

                    Pavel Cocârla. Vol. 1-2. - Cocârla, Pavel. - Chisinau :    

                    Universitatea de Stat din Moldova, 2010 . - 2 vol. (295,   

                    332 p.) ; 20 cm. - 978-9975-70-934-7. - 978-9975-70-935-4. 

                    - 978-9975-70-936-1                                        

COTA:               BU D94/C58.S4                                              

                    BU II326009(0 EX.) 

 

                    Dinastia Cantemirestilor [Text tiparit] : secolele XVII    

                    -XVIII / coord. si red. stiintific Andrei Esanu. - Chisinau

                    : Stiinta, 2008. - 604 p. : il. ; 25 cm. - 978-9975-67-610-6

COLECTIE:           Academica                                                  

COTA:               BU III491036

 

                    Istoria contemporana [Text tiparit] : studii, materiale,   

                    atitudini / Anatol Petrencu. - Petrencu, Anatol. - Chisinau

                    : Cartdidact, 2011. - 580 p. ; 25 cm. - 978-9975-4158-7-3  

COLECTIE:           Studii, documente, memorii                                 

COTA:               BU III491042

 

                    Din istoria sudului Basarabiei [Text tiparit] : (în        

                    contextul istoriei românilor) : materiale didactice pentru 

                    scolile de cultura generala / Ion Chirtoaga. - Chirtoaga,  

                    Ion. - Chisinau : Civitas, 2007. - 148 p. : il. ; 30 cm. - 

                    978-9975-80-100-3                                          

COTA:               BU IV520982

 

                    L'atlas d'histoire [Atlas] / Xavier Adams ; avec la        

                    collaboration de Marcella Colle-Michel. - Adams, Xavier. - 

                    Namur : Erasme, 2007. - 79 p. : h. ; 31 cm. - 978-28-712   

                    -7978-5                                                    

COTA:               BU IV912/134

 

                    Leopold II entre génie et gęne [Text tiparit] : politique  

                    étrangére et colonisation / sous la dir. de Vincent        

                    Dujardin, Valérie Rosoux, Tanguy de Wilde d'Estamel.... -  

                    Bruxelles : Racine, 2009. - 414 p. ; 25 cm. - 978-2-87386  

                    -621-1                                                     

COTA:               BU III491067

 

                    Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir [Text   

                    tiparit] / Mihaela-Elena Ciocoitei ; cuv. înainte Stefan   

                    Stefanescu. - Ciocoitei, Mihaela Elena. - Braila : Editura 

                    Istros, Muzeul Brailei, 2009. - 439 p. : fotogr., h. ; 25  

                    cm. - Contine rez. în lb. engleza. - 978-973-1871-33-2     

COTA:               BU III491054                                               

 

                    Brandul dacilor nemuritori [Text tiparit] / Dumitru Radoi. -

                    Radoi, Dumitru. - Bucuresti : Univers Stiintific, 2010. -  

                    60 p., [1] fotogr. color : il. ; 20 cm. - 978-973-1944-39-5

COLECTIE:           Dacia                                                      

COTA:               BU II326060

 

                    Ileana [Text tiparit] : l'archiduchesse voilée / Jean-Paul 

                    Besse. - Besse, Jean -Paul. - Versailles : Via Romana, 2010

                    . - 186 p. : fotogr. ; 24 cm. - 978-2-916727-74-5          

COTA:               BU III491072

 

                    Caleidoscopul modernitatii europene [Text tiparit] :       

                    secolele XVI-XVIII / Lucia Popa. - Popa, Lucia. - Constanta

                    : Editura Nautica, 2010. - VIII, 455 p. : tab. ; 21 cm. -  

                    978-606-8105-30-7                                          

COTA:               BU II326072                                                

 

                    România [Text tiparit] : date si fapte : 1989-2000 / coord.

                    Ioan Rosca. - Bucuresti : Agentia Nationala de Presa       

                    "AGERPRES", 2010. - 286 p. ; 25 cm. - 978-973-86757-8-0    

COTA:               BU III491074