Biologie. Botanică. Zoologie. Agronomie

                    Ecologie si evolutionism [Text tiparit] : origine,         

                    dezvoltare si perspective : lucrarile Conferintei nationale

                    de ecologie, 22-24 octombrie 2009, Galati. - Bucuresti :   

                    Ars Docendi, 2010. - 210 p. : fig., tab., graf. ; 30 cm. - 

                    978-973-558-507-5                                          

COTA:               BU IV520954                                                

 

                    Caracterizarea sistemelor populationale [Text tiparit] /   

                    Geta Rîsnoveanu. - Rîsnoveanu, Geta. - Bucuresti : Ars     

                    Docendi, 2010 . - 392 p. : fig., tab. ; 26 cm. - 978-973   

                    -558-511-2                                                 

COTA:               BU III490984                                               

                                              

                    Teste comentate de biochimie [Text tiparit] / Bogdan Nicolae

                    Manolescu, Ileana Cornelia Farcasanu. - Manolescu, Bogdan  

                    Nicolae. - Bucuresti : Editura Universitatii din Bucuresti,

                    2011 . - 190 p. : fig. ; 29 cm. - 978-973-737-915-3        

COTA:               BU IV520969                                                

 

                    Romanian approaches on mycorrhizas in the frame of european

                    researches [Text tiparit] / coord. Tatiana Eugenia Sesan. -

                    Bucuresti : Editura Universitatii din Bucuresti, 2010. -   

                    136 p. : il. în parte color ; 25 cm. - Contine rez. în lb. 

                    româna. - 978-973-737-901-6                                

COTA:               BU III491001                                               

 

                    Tratat de ecologie teoretica [Text tiparit] : studiu       

                    monografic de sinteza / Ion I. Dediu. - Dediu, Ion I. -    

                    Chisinau : Academia Nationala de Stiinte Ecologice, 2007 . 

                    - 560 p. : fig., tab. ; 24 cm. - 978-9975-9759-3-3         

COTA:               BU III491029

                                               

                    Practicile agroforestiere in Moldova si schimbarea climei  

                    [Text tiparit] / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana      

                    Spitoc ; trad. în lb. engleza Liliana Spitoc. - Galupa,    

                    Dumitru. - Chisinau : Stiinta, 2008 . - 96 p. : il.color ; 

                    27 cm. - Contine text paralel în lb. româna si engleza. -  

                    978-9975-67-438-6                                          

COTA:               BU IV520980

                                                

                    Ecologia populatiilor [Text tiparit] / Ion I. Dediu. - Dediu

                    , Ion I. - Chisinau : Academia Nationala de Stiinte        

                    Ecologice, 2007 . - 180 p. ; 23 cm. - Contine rez. în lb.  

                    engleza. - 978-9975-9759-2-6                               

COTA:               BU III491049 

                                             

                    Biotehnologia producerii si aplicarii preparatelor         

                    baculovirale în agricultura ecologica [Text tiparit] /     

                    Leonid Volosciuc. - Volosciuc, Leonid. - Chisinau :        

                    Institutul de Protectie a Plantelor si Agricultura          

                    Ecologica, 2009. - 234 p. : tab., [28] p. fotogr. color ;  

                    20 cm. - 978-9975-9774-5-6                                 

COTA:               BU II326006