Expoziţia de artă a „Ziarului neconvenţional”

20 - 30 mai 2011  

 
Expoziţia porneşte de la trei necesităţi ale vieţii artistice:
 

1. Deosebirile de stiluri, de structurări ale realităţii şi ale căutării în sfera cunoasterii sensibile şi raţionale.

2. De la dirijarea discreţionară a informaţiei despre amploarea fenomenului artistic românesc, eliminarea neconvenabilului sub pretextul valorii(de fapt valoare dirijată), şi, în acelaş timp, eliminarea din discuţia publică a unor personalităţi notabile (fie artişti tineri sau vârstnici).

3. Introducerea unei „judecăţi” valorice în măsură să armonizeze ceea ce este novator în formă dar şi în gândire (opere care experimentale sau sondând adâncimile căutărilor umane sunt greu ataşabile unui public nu dezinteresat ci exclus artei prin apăsătoarea grijă a condiţiilor de viaţă zilnice la care se adaugă disfuncţia educaţiei estetice, a argumentării căutărilor artei ca şi a stării de atroce introducere a lucrărilor slabe, vitriolând sensibilitatea umană.
 
Conceptul propriu zis:
 

1. Exprimarea ideii că arta nu se declasează dacă este riguros întemeiată.

2. Rezervarea dreptului la criterii înalt estetice a operelor artistului tânăr sau în vârstă, reprezentând prin operele lui un drum al tradiţiei româneşti şi internaţionale, sau asocierea la o manieră deja consacrată în Occident, ca şi drumul greu, epuizant (prin refuzul societăţii stabilite la o anumită manieră, stil, etc.) al artistului ce se aventurează fie prioritar către cunostinţe de ultimă descoperire ştiinţifică ca şi cel care caută un drum absolut singular.

3. Expunerea contrapunctică armonizatoare a operelor artiştilor participanţi.

4. Artiştii care vor să intre în acest grup sunt acceptaţi, dacă sunt în primul rând oameni de conştiinţă, care au concepţii ferme despre valoarea umană şi a artei – cu alte cuvinte dacă se simt chemaţi să apere adevărul, valoarea, cultura, iar nu vorbăria de suprafaţă şi prefăcută sau ideologizanta. Omul de cultură nu există doar pentru el; omenirea e rezultatul dubios sau corect existenţial prin asumarea culturii.

5. Expunerea mai deosebită a câte unui artist , în fiecare an altul după rezultatele valoroase la care a ajuns la un moment dat.

6. Primirea în cadrul expoziţiilor noastre a unor artişti străini , ca şi primirea artiştilor noştri să expună în ţările lor.

7. Avem întotdeauna un critic exemplar - Pavel Şuşară - care să prezinte expoziţia şi mai ales să discearnă cu zgârcenie ce este temerar în cadrul devenirii acestei foarte speciale prezenţe în viaţa culturală a Bucureştiului (de cele mai multe ori trecută sub tăcere). Paula Ribariu
 
Artişti participanţi la expoziţie:
 

Constantin Abăluţă

Alexandru Chira

Daniela Chirion

Radu Comşa

Nicolae Macovei

Cristian Ţăran

Alma Redlinger

Ervant Nicogosian

Gherasim Marin

Horea Paştina

Cristian Diţoiu

Mircea Bochiş

Amelia Gherasim

Floare Paiu

Mircea Barzuca

Mirela Hagiu

Paula Ribariu
 

Critic de artă: Pavel Şuşară.