Serviciul Restaurarea şi Prezervarea Publicaţiilor

 

        

         

  
                                                                                          Manager: Dr. Aurelian Popescu 
        
Înfiinţat la 1 octombrie 2005, SERVICIUL RESTAURAREA ŞI PREZERVAREA PUBLICAŢIILOR are drept scop prevenirea, pe cât posibil, a degradării documentelor prin latura preventivă, prin metode şi tehnici moderne, dar şi refacerea, cu mijloace specifice, îndeosebi a stării fizice a documentelor vechi, rare şi preţioase aflate în colecţiile B.C.U. „Carol I” Bucureşti, care impun aplicarea unor tratamente preventive sau curative.

Laboratorul de patologie şi restaurare a cărţii este autorizat de către Ministerul Culturii şi Cultelor pentru a realiza lucrări de restaurare pentru carte veche, rară, document, pergament, îndeplinind cerinţele impuse de legislaţia în vigoare. (imagine autorizaţie)

În cadrul laboratorului îşi desfăşoară activitatea patru specialişti în domeniu, atestaţi ca experţi de Ministerul Culturii şi Cultelor. Trei dintre aceştia sunt absolvenţi de studii superioare de Biblioteconomie şi ştiinţa informării iar şeful serviciului, biochimist, a obţinut titlul de doctor cu teza Prezervarea şi conservarea patrimoniului documentar naţional. Concept şi dinamică.

 

Obiectivele specifice ale SERVICIULUI RESTAURAREA ŞI PREZERVAREA PUBLICAŢIILOR sunt:

- identificarea factorilor potenţiali de risc existenţi în depozitele de carte şi elaborarea unor măsuri de contracarare a acestora,

- restaurarea documentelor cu valoare patrimonială (carte veche, rară, manuscrise) aparţinând B.C.U. „Carol I” Bucureşti,

- refacerea structurii documentelor degradate aparţinând fondului curent prin tehnici specifice de legătorie manuală.

Aceste obiective sunt atinse prin realizarea anumitor activităţi necesare, coroborate eficient cu fiecare proces în parte la care sunt supuse suporturile documentare aflate în sfera de interes a specialiştilor serviciului:

- selecţia documentelor care vor fi supuse restaurării,

- analiza structurală a materialelor componente ale documentului manuscris sau tipărit precum şi determinarea naturii şi amplorii degradărilor existente asupra acestuia în vederea elaborării buletinelor de analiză,

- întocmirea dosarului de restaurare conform legislaţiei în vigoare pentru fiecare document care este supus restaurării,

- restaurarea documentelor conform specificaţiilor dosarului de restaurare elaborat,

- Atelierul de legătorie - cealaltă parte componentă a SERVICIULUI RESTAURAREA ŞI PREZERVAREA PUBLICAŢIILOR - are ca obiect de activitate  realizarea refacerii legăturii documentelor care au suferit deteriorări ca urmare a utilizării intense, fotocopierii defectuoase sau a unei structuri deficitare.