Serviciul Cercetare. Metodologie
 

Manager: Silvia Tomescu

telefon: 021 312 0844 / interior 226, 280


Declarație de avere
Declarație de interese

 


         Serviciul CERCETARE. METODOLOGIE are ca obiectiv principal derularea activităților de cercetare în sfera info-documentară, derularea unor cercetări interdisciplinare, elaborarea produselor de (in)formare, orientare, instruire, pentru specialiști în domeniu și utilizatori ai bibliotecii. Rezultatele activității serviciului  orientează practica organizațională pe aceleaşi coordonate cu organisme similare din Europa şi nu numai. Activitatea se derulează pe componentele: cercetare, dezvoltare profesională, activități socio-culturale.

 

 

OBIECTIVE

  • dezvoltarea şi valorificarea colecției de documente în acord  cu necesitățile procesului educațional şi de cercetare academică;
  • formarea continuă a personalului prin cursuri, manifestări ştiințifice interne şi internaționale, vizite documentare;
  • dezvoltarea unor programe şi proiecte de cercetare ştiințifică;
  • elaborarea unor programe de inițiere informațională a utilizatorilor;
  • asigurarea vizibilității instituționale interne şi internaționale prin publicații științifice;
  • încheierea unor acorduri de cooperare națională și internațională.

PROIECTE DE CERCETARE