Misiunea şi funcţiile bibliotecii
 
1.1   MISIUNE
  • Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti este o parte integrantă a sistemului informaţional naţional, aflată prioritar în serviciul studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din Centrul Universitar Bucureşti.
  • BCU-B este în acelaşi timp o bibliotecă deschisă şi altor categorii de utilizatori, asigurând accesul nediscriminatoriu la informaţii.
  • BCU-B este o instituţie de importanţă strategică prin colecţiile enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii pe care le deţine, prin infrastructura şi sistemul informatic de care dispune, prin serviciile pe care le oferă utilizatorilor săi.
  • BCU-B se dezvoltă ca o bibliotecă modernă, care îmbină serviciile tradiţionale cu cele electronice, dispunând de instrumente şi căi de acces bazate pe noile tehnologii.
  • BCU-B este o instituţie de nivel european prin mediul adecvat lecturii, studiului şi cercetării şi prin colecţiile şi serviciile sale.

1.2   FUNCŢII

  • Asigură suportul infodocumentar pentru învăţământul universitar şi cercetarea ştiinţifică avansată.
  • Dezvoltă şi organizează forme complementare învăţământului de stat şi/sau privat în domeniul biblioteconomic (cursuri de iniţiere, cursuri de perfecţionare, seminarii etc.).
  • Contribuie la dezvoltarea cercetării în domeniul biblioteconomic prin alcătuirea de cercetări bibliografice, sinteze, ghiduri, rapoarte etc.
  • Acordă asistenţă metodologică şi îndrumare bibliotecilor universitare din Bucureşti, Braşov, Constanţa, Piteşti, Ploieşti, Târgovişte.
  • Contribuie la dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale şi ştiinţifice bucureştene.