MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE BIBLIOTECII
1.1 Misiune

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti (BCU-B) este o instituţie de învăţământ şi cultură care răspunde prin structură, funcţionalitate şi servicii cerinţelor complexe şi diverse de informare, studiu şi cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii socio-profesionale din mediul universitar.

 

În acest scop, BCU-B se dezvoltă ca un sistem integrat de structuri, asigură baza documentară şi de informaţii necesare procesului de învăţământ, realizează valorificarea şi comunicarea acestora, facilitează accesul diversificat şi rapid la toate categoriile de surse, organizează servicii adecvate pentru utilizatori.

 

1.2 Funcţii
 

Funcţia info-documentară.

Valorificarea colecţiilor şi a bazelor de informaţii în vederea sprijinirii învăţământului şi cercetării.
 

Funcţia de cercetare în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.

Participarea la activităţi naţionale şi internaţionale de cercetare a fundamentelor teoretice, de aprofundare şi promovare a performanţelor domeniului.
 

Funcţia de formare şi perfecţionare profesională.

Dezvoltarea şi organizarea unor forme şi acţiuni complementare sistemului instituţionalizat de stat de pregătire în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării.
 

Funcţia de îndrumare şi asistenţă metodologică.

Coordonarea reţelei BCU-B şi sprijinirea bibliotecilor şi bibliotecarilor din învăţământul superior bucureştean.
 

Funcţia culturală.

Continuarea şi îmbogăţirea tradiţiilor de implicare în viaţa cultural-ştiinţifică a Capitalei.