Servicii de Referinţe (zona PARTER)
 
        Serviciile de referințe constau în oferirea de răspunsuri la cererilor de informare adresate de către utilizatori bibliotecii, indiferent de mediul de transmitere a acestora (direct, telefonic, prin intermediul poştei electronice etc.).

        Rolul acestor servicii este atât unul de direcţionare, asistare, orientare şi ghidare în procesul de explorare a resurselor bibliotecii, cât şi unul educativ şi de cercetare (sunt soluţionate cererile complexe de informare ale utilizatorilor, în funcţie de intereselor de studiu şi de cercetare ale acestora).

        Servicii de referințe de tip sincron (în timp real):
- furnizarea de referinţe punctuale la întrebările specifice, adresate de utilizatori direct sau telefonic, legate de: colecţiile bibliotecii şi accesul la documente sau la bazele de date ştiinţifice, modalităţi şi criterii de căutare în Catalogul online al bibliotecii (18 calculatoare PC) sau de căutare şi regăsire a informaţiei pe Internet, modalităţi de acces direct la documente în sălile de lectură, programul bibliotecii şi modalitatea de înscriere etc.
- tipărirea de texte și imagini (alb-negru sau color);
- scanarea unor documente sau imagini;

        Servicii de referințe de tip asincron (presupun existența unui timp de așteptare între trimiterea cererii de către utilizatori și soluționarea acesteia de către personalul din Serviciul referințe):
- furnizarea de liste bibliografice din Lista de bibliografii existentă pe site ;

        BCU ”Carol I”, prin intermediul Serviciului Referințe organizează periodic:
- tururi de orientare (aprox. 15 minute) în bibliotecă (Unitatea Centrală), din oră în oră, în funcţie de programul Biroului de permise. Momentan, acest serviciu nu este disponibil, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.