E-books

 

Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti

Limba: română

Conţinut: Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti a pus în acces online prima ediţie Titu Maiorescu a poeziilor marelui poet, ediţie foarte căutată de bibliofili. Tot pe site-ul BCUB se găsesc câteva lucrări de biblioteconomie.

Domenii: Literatura, Biblioteconomie

URL:

 
Mihail Eminescu. Poesii. Bucuresti: Editura Librăriei Socecu & Comp., 1884.

http://www.bcub.ro/conţinut/valoribiblio/eminescu_217_306.pdf

 
FAMILIA ISBD : Lista traducerilor în limba română - ISBD(CR) [Resursă electronică] : Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată pentru Seriale şi alte Resurse în continuare / traducere în limba română realizată în cadrul Serviciului Catalogare-Indexare al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti de Daniela Ion. - Document electronic (795 KB). - [Haga] : IFLANET, Nov. 2003.
 
ISBD (ER) : Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată pentru Resurse electronice.

http://www.bcub.ro/conţinut/noutăţi/isbd(er).pdf

 
ISBD (CR) :

Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată pentru Seriale şi alte Resurse în continuare

http://www.bcub.ro/conţinut/servicii/ISBD_CR_ro.pdf

 
Reguli pentru materialele audiovizuale şi multimedia din biblioteci şi alte instituţii / Secţiunea IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia; traducere în limba română de Daniela Ion, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti, Serviciul Catalogare; control şt. al traducerii: prof. Hermina Anghelescu. – Martie 2004. – [Haga], 2004

http://www.bcub.ro/conţinut/servicii/AVM_ro.pdf

 
Victoria Frâncu. Multilingual access to information using an intermediate language. Teză de doctorat. Antwerpen: Universiteit Antwerpen, 2003.

http://www.bcub.ro/conţinut/noutati/v_francu_doctoral_thesis.pdf

Data ultimei actualizări: 4.03.2006

 
Ghidul lucrărilor de referinţe în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti / lucrare elab. în cadrul Serviciului Bibliografic:

Literatura română. Ghid bibliografic. Part. I: Surse, 1979/; Part. a II-a: Scriitori.

Vol. 1 - 2 (A - Z), 1982 - 1983. Part. a III-a: Scriitori români traducători, 2003.

Seria 1 : Lingvistică românească, 1997

Seria 2 : Periodice româneşti, 1998

Seria 3 : Ştiinţe biologice, medicale, agricole, 1998 (pag. 1-50; pag. 51-101)

Seria 4 : Bibliologie şi ştiinţa informării, 1998 (pag. 1-30; pag. 31-60; pag. 61-90; pag. 91-118)

Seria 5 : Matematică. Fizică. Chimie, 1999 (pag. 1-30; pag. 31-60; pag. 61-90; pag. 91-120; pag. 121-149)

Seria 6 : Periodice străine, 1999

Seria 7 : Educaţie. Învăţământ, 2000

Seria 8 : Ştiinţe aplicate. Tehnică, 2001 (pag. 1-30; pag. 31-60; pag. 61-90; pag. 91-120; pag. 121-150; pag. 151-180; pag. 181-206)

Seria 9 : Literaturi Străine, 2001

Seria 10 : Generalităţi, 2001

Seria 11 : Filosofie. Religie, 2001

Seria 12 : Istoria României, 2002

Seria 13 : Literatură română, 2002 (pag. 1-30; pag. 31-60; pag. 61-90; pag. 91-117)

Seria 14: Geografie. Geologie. Paleontologie, 2005

Seria 15: Drept, 2006

 
Civica-online.ro

Limba: română

Conţinut: Secţiunea de „Documente şi publicaţii” a site-ului conţine câteva manuale destinate educaţiei pentru cetăţenie democratică.

Domenii: Pedagogie

URL: http://www.civica-online.ro/resurse/documente.html

 

Biblioteca virtuală de Inteligenţă artificială

Limba: română

Conţinut: Biblioteca Facultăţii de Automatică şi calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi publică lucrări, cursuri, referate ale membrilor corpului academic pentru următoarele domenii: Inteligenţă artificială, Sisteme dinamice complexe, Machine learning, Reţele neuronale.

Domenii: Informatică

 
Biblioteca Institutului de Istorie „Gheorghe Barit”

Limba: română

Conţinut: Biblioteca online oferă în acces liber în format .pdf sau .html lucrări actuale şi de înalt nivel academic ale cercetătorilor acestui Institut. Temele cercetate se referă cu predilecţie la istoria Transilvaniei, dar abordează şi subiecte de pedagogie, de filozofie, cultură populară etc.

Domenii: Istorie

URL: http://www.history-cluj.ro/Istorie/Ro/startIstorie_biblioteca.htm

 
E-librarie

Limba: română

Conţinut: Biblioteca virtuală înfiinţată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică. Multe lucrări sunt recente şi sunt atât în limba română cât şi în engleză, franceză, portugheză sau spaniolă. O parte sunt în format .lit iar altele în .pdf. Concepţia după care este realizată această bibliotecă nu este destul de clară, de exemplu secţiunea Literatură pentru copii conţine numai cărţi în limba engleză.

Domenii: Arte, Bibliologie, Chimie, Contabilitate, Critica literară, Cultură şi civilizaţie, Divertisment, Drept, Eseuri, Filozofie, Generalităţi, Informatică, Inginerie, Istorie, Istoriografie, Lexic, Lingvistică, Literatură pentru copii, Literatură Română, Literatură SF, Literatură Universală, Matematică, Medicină, Mitologie, Poezie, Politică, Psihologie, Religie, Societate Informaţională, Sport, Ştiinţele Naturii, Stilistică, Teatru, Tehnic

URL: http://www.e-librarie.ro/

 
BIBLIOTECA VIRTUALĂ METROPOLITANĂ BUCUREŞTI

Limba: română

Conţinut: Biblioteca Metropolitană din Bucureşti pune în acces liber lucrări ale clasicilor culturii române. Mediul de lucru al bibliotecii virtuale este cel mai complex care a fost realizat până acum pentru o bibliotecă virtuală românească incluzând semne electronice de carte, adnotări on line, posibilitatea partajării semnelor de carte şi adnotărilor, raft virtual personal şi raft virtual comun. Lucrările pot fi regăsite uşor atât prin intermediul unui motor de căutare, cât şi utilizând indexul autorilor sau după genurile literare (Articole • Basme • Cronici • Descrieri călătorii • Discursuri • Nuvele • Poezie. Poeme.Versuri • Romane • Scrieri istorice • Scrisori). Numărul titlurilor este încă redus. Găsim lucrări ale lui Dimitrie Cantemir, Miron Costin, Ion Neculce, Constantin Cantacuzino, Nicolae Filimon, Radu Popescu, cronici.

Domenii: Literatură, Istorie

URL: http://www.bmb-on-line.ro/scripts/master.htm

 
BIBLIOTECA TEOLOGICĂ ONLINE "SF. IOAN CASSIAN"

Limba: română

Conţinut: Sinaxar al sfinţilor români, lucrări religioase.

Domenii: Religie

URL: http://www.univ-ovidius.ro/btcassian/

 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Limba: română

Conţinut: În cadrul programului Memoria Moldovei a început digitizarea revistei „Viaţa Basarabiei”.

Domenii: Istorie, Literatur[

URL: http://bnrm.md/web/

 
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "IOAN N. ROMAN" CONSTANŢA

Limba: română

Conţinut: În secţiunea Publicaţii on-line a site-ului Bibliotecii Judeţene Constanţa se găseşte, printre altele, o valoroasă colecţie în curs de digitizare de presă veche dobrogeană.

Domenii: Istorie, Literatură, Bibliofilie

URL: http://www.biblioteca.ct.ro/

 
Scriptorium

Limba: română

Conţinut: Proiect deschis de biblioteca digitală. "Ediţiile electronice ale acestor texte nu sunt numai consultabile în mod gratuit ci disponibile în mod liber pentru a fi corectate, copiate, republicate".

Texte: Biblia, George Bacovia, Ion Barbu, Constantin Cantacuzino, I. L. Caragiale, Mateiu Caragiale, Miron Costin, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Nicolae Filimon, Calistrat Hogaş, Nicolae Iorga, Petre Ispirescu, Mihail Kogălniceanu, Stoica Ludescu, Camil Petrescu, Ion Slavici, George Topârceanu, Grigore Ureche, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu.

Domenii: Literatură, Istorie, Religie

URL: http://www.scriptorium.ro/index.html

 
Biblioteca Euroweb

Limba: română

Conţinut: "Site-ul îşi propune publicarea textelor clasicilor literaturii române; alcătuirea unor volume virtuale de sinteză pentru majoritatea domeniilor culturii şi activităţii intelectuale româneşti". Mai multe lucrări pot fi accesate online din secţiunea Autori, în întregime sau fragmente, în original sau în traduceri în engleză şi germană. Textele au restricţii de copyright.

Domenii: Literatură, Istorie, Filosofie, Sociologie, Ştiinţa informării

URL: http://biblior.net/

 
Biblioteca Online Editura Polirom

Limba: română

Conţinut: Oferă spre a fi descărcate, în format pdf, câteva titluri apărute la această editură.

Domenii: Ştiinţe Politice, Etnologie, Sociologie, Psihologie, Pedagogie, Istorie, Jurnalism.

URL: http://www.polirom.ro/biblioteca.cgi

 
APOGRAF - Biblioteca Digitală Naţională a Manuscriselor şi a Cărţilor Vechi

Limba: română

Conţinut: Site aparţinând Ministerului Culturii şi Cultelor, realizat de Institutul de Memorie Culturală CIMEC. În cadrul acestui proiect au fost digitizate peste 50.000 de pagini ale unor documente ce aparţin patrimoniului cultural naţional şi se găsesc în colecţiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.

Domenii: Istorie

URL: http://www.cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html

URL: http://www.cimec.ro/Carte/cartev/default.htm

 
Universitatea din Bucureşti – Biblioteca Virtuală

Limba: română

Conţinut: Site-ul oferă textul complet al unor cărţi şi cursuri editate de Universitatea din Bucureşti dar şi trimiteri la resurse web organizate tematic şi descrise succint.

Domenii: Artă, Bibliologie, Biologie, Chimie, Comunicare, Drept, Drept administrativ, Filologie, Filosofie, Fizică, Informatică, Istorie, Jurnalism, Management, Matematică, Mecanică, Psihologie, Sociologie, Teologie, Ştiinţe politice

URL: http://www.unibuc.ro/ro/biblioteca_virtuala

 
CIMEC - Institutul de Memorie Culturală

Limba: română

Conţinut: Acest site, în diferite secţiuni, Carte, Istorie, Biblioteca Digitală, Catalogare, pune la dispoziţie opere foarte valoroase: surse pentru istoria culturală a României, opere literare, opere de interpretare, lucrări bibliografice, ghid-uri şi metodologii, iconografie.

Domenii: Literatură, Istorie, Bibliologie

URL: http://www.cimec.ro/

 
Biblioteca Academiei Române - Biblioteci virtuale

Limba: română, engleză

Conţinut: Biblioteca Academiei Române are disponibile online facsimile digitale ale manuscriselor lui Mihai Eminescu şi ale unui fond de manuscrise şi planuri ale aparatelor de zbor ale lui Traian Vuia. Accesarea imaginilor digitale ale manuscriselor Eminescu se face plecând de la descrierea din catalog a fiecărui manuscris.
Domenii: Literatură, Aeronautică.

URL: http://www.bar.acad.ro/catonline.html

 
Asalt

Limba: română

Conţinut: Asociaţia Asalt publică literatură contemporană semnată de autori foarte tineri. Textele pot fi descărcate în format pdf în secţiunea Virtualia sau citite online în zona Biblioteca Virtuală Asalt.

Domenii: Literatură

URL: http://www.fssp.uaic.ro/content/index/2_13_143_160/Asociaţia%20ASALT.html#

 
Biblioteca Virtuală Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi

Limba: română

Conţinut: Cursuri editate de Universitatea "Dunărea de Jos".

Domenii: Economie, Drept, Informatică

URL: http://www.lib.ugal.ro/resurse/cursuri.html

 
Agonia.net

Limba: română

Conţinut: Biblioteca Virtuală de literatură modernă este iniţiată de membrii comunităţilor de pe portalul Agonia.net. Biblioteca online conţine în general poezie sau proză scurtă, în mare parte în română, dar şi în franceză sau spaniolă.

Domenii: Literatură

URL: http://www.poezie.ro/index.php/clasics/all/index.html

 
Editura Liternet

Limba: română

Conţinut: De pe acest site se pot descărca cărţi în format pdf sau se pot citi online lucrări apărute
la Editura Liternet în limbile română, engleză şi franceză. Cărţile se accesează din secţiunea Catalog.
Domenii: Literatură, Jurnalism, Artă

URL: http://editura.liternet.ro/index.php

 
Afaceri.net

Limba: română

Conţinut: Acest site oferă cărţi electronice gratuite, text complet sau versiunea incompletă.

Domenii: Internet, Literatură, Medicină naturistă

URL: http://www.afaceri.net/gratis/ebooks.htm

 
Pasts, Inc. - Center for Historical Studies

Limba: engleză

Conţinut: Pe acest site se găsesc publicaţii electronice ale institului de istorie Pasts, Inc.
Domenii: Istorie

URL: http://www.ceu.hu/pasts/content/html/m5s0_e-publications.html

Data ultimei actualizări: 2.09.2005

 
Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj

Limba: română

Conţinut: Texte în limba latină, greacă, română, engleză şi franceză de filosofie antică şi medievală.

Domenii: Filozofie

URL: http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/texte/index.html

 
Ad Astra

Limba: română

Conţinut: Materiale relevante pentru politicile ştiinţifice româneşti.

Domenii: Pedagogie, Cercetare fundamentală

URL: http://www.ad-astra.ro/library/?lang=ro

 
Portal Medfam

Limba: română

Conţinut: Cărţi de medicină de nivel popularizare, în text integral, care pot fi consultate online sau descărcate în format pdf.

Domenii: Medicină

URL: http://www.medfam.ro/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=27

 
Logos Wordtheque

Limba: engleză

Conţinut: În această bibliotecă multimedia online se găsesc 98 de documente în limba română din care 7 audio.

Domenii: Literatură, Ştiinţe politice

URL: http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature.literaturea_page?
lang=RO&letter=A&source=search&page=1

 
Caragiale.net

Limba: română

Conţinut: Acest site conţine opere ale marelui dramaturg I. L. Caragiale, studii critice, fotografii, scurte fragmente din spectacolele de teatru, manuscrise şi corespondenţă (imagini ale originalelor).

Domenii: Literatură

URL: http://www.caragiale.net/index.htm

 
ScoalaOnline

Limba: română

Conţinut: ŞcoalaOnline vă propune o mică bibliotecă virtuală, unde veţi găsi diferite opere atât din literatura română cât şi din literatura universală. Cărţi în limbile română, engleză şi spaniolă.

Domenii: Literatură, Filozofie

URL: http://www.e-scoala.ro/biblioteca/index.html

 
Paul Goma

Limba: română

Conţinut: Texte aparţinând scriitorului Paul Goma.

Domenii: Literatură

URL: http://www.paulgoma.com/

 
Respiro

Limba: română

Conţinut: Opere ale literaturii române de după 1990 în format pdf.
Domenii: Literatură

URL: http://www.respiro.org/ebook.html

 
Romanian Voice

Limba: engleză, română

Conţinut: Site-ul lui Radu Narcis Velicescu conţine, pe lângă altele, poezie românească în limba română şi în traducere.

Domenii: Literatură

URL: http://www.romanianvoice.com/poezii/index.html

 
Wikisource

Limba: engleză

Conţinut: Autori români.

Domenii: Literatură, Istorie, Sociologie

URL: http://ro.wikisource.org/wiki/Pagina_principal%C4%83

 
Asociaţia Psihologilor din România

Limba: română

Conţinut: Cărţi electronice în limbile română şi engleză având ca temă psihologia.

Domenii: Psihologie

URL: http://www.psihologie.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=25

 
Biblioteca Antroposofica

Limba: română

Conţinut: Lucrări ale lui Rudolf Steiner traduse în română aflate sub copyright-ul Editurii Univers Enciclopedic

Domenii: Antroposofie

URL: http://www.spiritualrs.net/Online_alf.html

 
Online Romanian Directories at the Library of Congress

Limba: engleză

Conţinut: Conţine în întregime online Anuarul "Socec" al României Mari, digitizat în format imagine, vol. 1 şi 2.

Domenii: Istorie

URL: http://www.loc.gov/rr/european/phonero/romdir.html

 
Digital Dada Library

Limba: engleză

Conţinut: 7 numere din revista Dada editată de Tristan Tzara.

Domenii: Literatură

URL: http://sdrc.lib.uiowa.edu/dada/dada/

 
IntraText Digital Library

Limba: engleză

Conţinut: Bază de date elaborată de societatea italiană Eulogos. Catalogul conţine 590 de autori cu 5850 de titluri în 37 de limbi. Textul documentelor poate fi accesat plecând de la sumar fiind într-un format care permite să se urmărească concordanţa cuvintelor. Pot fi astfel consultate liste de cuvinte din text în ordinea alfabetică sau a frecvenţei, liste cu scurte pasaje unde se găsesc ocurentele acelor cuvinte, statistici. Există şi o colecţie de texte în română (53 + 2 în moldoveneşte), unele foarte interesante mai ales în acest format.

Domenii: Religie

URL: http://www.intratext.com/RUM/

 
ASE, Biblioteca Centrala. Resurse electronice

Limba: română

Conţinut: Lucrări economice româneşti, mai vechi, în format pdf. Conţine şi prezentări biografice făcute autorilor.

Domenii: Economie

URL: http://www.biblioteca.ase.ro/ResurseElectronice/

 
Gellu Naum

Limba: română şi engleză

Conţinut: Fragmente din operă, fotografii, biografie, bibliografie.

URL: http://www.gellunaum.ro/

 
Editura Cartea.info

Limba: română

Conţinut: Arhivele .zip ale cărţilor editate de această editură pot fi descărcate şi apoi pot fi consultate offline. Profilul cărţilor este de debut literar dar şi, de exemplu, un curs privind tehnicile de scriere, traducere şi editare.

Domenii: Literatură

URL: http://www.cartea.info/revista/

 
Biblioteca virtuală a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale

Limba: română

Conţinut: Lucrări în limba română şi în limba engleză, în diverse formate (.html, .ppt, .pdf), care abordează probleme privitoare la relaţiile financiare, piaţa financiară, managementul financiar.

Domenii: Economie

URL: http://www.finint.ase.ro/

 
Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European
Limba: română

Conţinut: Cursuri introductive de arheologie, de preistorie, istorie veche, istorie medie, muzeologie.

Domenii: Istorie

URL: http://arheologie.ulbsibiu.ro/cursuri.htm

 
Facultatea de Studii Europene din Cluj

Limba: română

Conţinut: Cursuri online ale secţiei de IDD. Temele se referă la istoria Europei, unificarea europeană, programe europene, dar abordează şi subiecte precum comunicarea, piaţa de capital, finanţe publice, antropologie culturală, drept internaţional, limba italiană, limba engleză, etc.

Domenii: Studii europene, Economie, Drept, Ştiinţa informării

URL: http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri.html

 
Facultatea de Chimie - Universitatea din Bucureşti

Limba: română

Conţinut: Publicaţii proprii de specialitate cum ar fi Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Chimie, dar şi trimiteri la resurse care se găsesc pe Internet.

Domenii: Chimie

URL: http://www.chimie.unibuc.ro/biblioteca/biblioteca.html

 
FlyingPublisher. Free Medical Information

Limba: engleză

Conţinut: Flying Publisher, care propune un număr mare de resurse medicale în acces liber, printre care şi un util serviciu de veghe tematică intitulat Amedeo, pune la dispoziţie şi o lucrare despre HIV tradusă în limba română în format pdf.

Domenii: Medicina, SIDA

URL: http://www.flyingpublisher.com/

 
Cărţi pe internet
www.literature.org/ - Aici puteţi citi o mulţime de cărţi din literatura universală, în limba engleză.
 
www.gutenberg.org - Pe acest site aveţi ocazia să alegeţi, din sute de opţiuni, cărţile în limba engleză care vă interesează.
 

www.free-ebooks.net - Aveţi de ales dintr-o multitudine de oferte, în engleză, împărţite pe categorii.

 
www.bibliomania.com - Accesând secţiunea „Read”, puteţi citi sute de cărţi în engleză, împărţite în mai multe categorii.
 
www.books.google.com - Cel mai cunoscut motor de căutare pe Internet are şi o secţiune cu opere în limba engleză, din diverse categorii, de la grădinărit şi reţete de bucătărie până la literatură.
 
Pagini în limba română
 
www.romaniaeuropa.com - Puteţi citi în secţiunea „Cărţi online” opere şi lucrări din domenii diverse.
 
www.carti.x6.ro - Pe acest site aveţi de ales din peste 10.000 de cărţi.
 
www.e-scoala.ro/biblioteca/index.html - Aici găsiţi câteva dintre cărţile necesare elevilor.
 
www.editura.liternet.ro - Puteţi citi opere ale unor autori români, atât proză, cât şi poezie.
 
www.biblioteca-online.ro - Găsiţi câteva lucrări ale unor scriitori români.
 
www.polirom.ro - În secţiunea „Biblioteca online” de pe acest site puteţi descărca zeci de cărţi.
 
www.bmb-on-line.ro - La această pagină puteţi lectura operele câtorva autori clasici români.
 
www.e-librarie.ro - Pe acest site puteţi găsi cărţi scrise în română şi în engleză din multe domenii.
 
www.biblior.net - Biblioteca virtuală cu opere româneşti.
 
ro.wikisource.org - Găsiţi documente istorice, poezii şi cărţi româneşti.
 
www.cartiaz.ro - Pe această pagină de Internet aveţi ocazia să citiţi cărţi din domenii diferite.
 
www.scribd.com - Pentru a citi cărţi în română, accesaţi secţiunea „Explore” (în partea de sus a ecranului) şi apoi ţineţi cursorul mouse-ului pe „English” (în centrul ecranului) şi alegeţi „român”.
 
Cărţi în format audio
 
www.cartiaudio.eu - Puteţi asculta câteva opere străine celebre şi le puteţi descărca în calculator.
 
www.audiocarti.eu - Şi pe acest site aveţi ocazia să ascultaţi opere româneşti şi străine.