Biblioteci din România
 
Biblioteci de învăţământ superior:

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte

Biblioteca Universităţii Politehnica din Timişoara

Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Biblioteca Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi

Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca

Biblioteca Centrală a Universităţii Transilvania Brasov

Biblioteca Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti

 

Biblioteci publice:

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Metropolitană Bucureşti

Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani

Biblioteca Banat

Biblioteca Judeţeană „I. N. Roman” Constanţa

Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia" din Galaţi

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” - Ialomiţa

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” din Cluj-Napoca

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov

Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila

Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” Oneşti

Biblioteca Orăşenească Bicaz

Biblioteca Astra Sibiu

 

Biblioteci de cercetare: