Secţia Pedagogică I.C. Petrescu” (fosta Bibliotecă Pedagogică Naţională i.c. Petrescu”) funcţionează în Unitatea Centrală a Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, prin:

-          Centrul de Împrumut – parter, intrare prin Corp Boema (Str. Rosetti nr. 2 - 6, sector 1, Bucureşti); 

-          Sala de lectură 6 (sala C. Rădulescu-Motru”) şi Sala de lectură  7 (Sala Simion Mehedinţi”)  –  etajul III, Corp Boema (Str. Rosetti, nr. 2 - 6,                   sector 1, Bucureşti);

-          Serviciul Perfecţionare. Asistenţă Metodologică. Documentare – etajul II, Corp Dacia (Str. Boteanu, nr. 1, sector 1, Bucureşti).

Misiune

Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” participă la programele de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigură îndrumarea metodologică pentru bibliotecile Caselor Corpului Didactic şi pentru bibliotecile şcolare din Bucureşti şi din ţară.

Scurt istoric

În baza Art. IV din OUG 117 din 30 decembrie 2013, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu“ din Bucureşti se reorganizează în secţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“ din Bucureşti, fără personalitate juridică, denumită Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu“, ca urmare a fuziunii prin absorbţie de către Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din Bucureşti. Această secţie are ca atribuţii participarea la programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal şi asigurarea îndrumării metodologice pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare.” 

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu“ din Bucureşti a funcţionat ca instituţie specializată, cu personalitate juridică, de drept public, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, având rol de for metodologic pentru bibliotecile şcolare şi pentru bibliotecile pedagogice ale caselor corpului didactic din întreaga ţară.

Începuturile acestei biblioteci sunt atestate istoric din 18 decembrie 1880, printr-un act oficial care prevede înfiinţarea Şcolii Normale Superioare din Bucureşti.            

În 1949, după desfiinţarea Seminarului Pedagogic Universitar, Biblioteca trece, cu întregul inventar, la Şcoala Superioară Pedagogică, transformată apoi în Institutul Pedagogic din Bucureşti.

La 17 martie 1959 Biblioteca Institutului Pedagogic se transformă în Biblioteca Centrală Pedagogică, funcţionând ca unitate distinctă în cadrul Institutului de Ştiinţe Pedagogice.

Pe 1 decembrie 1969, Biblioteca Centrală Pedagogică trece de la Institutul de Ştiinţe Pedagogice la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic.

La 6 aprilie 1976, prin Decretul prezidenţial nr. 83, Biblioteca Centrală Pedagogică dobândeşte autonomie gestionară şi statut de instituţie în subordinea directă a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului.

În anul 1992, cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului de la acea vreme a aprobat atribuirea acestui nume Bibliotecii.

La 13 noiembrie 1997, conform Monitorului Oficial al României, partea I, nr. 309, Biblioteca Centrală Pedagogică „I.C. Petrescu” îşi schimbă denumirea în Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”.

În fondurile sale, însumând aproximativ jumătate de milion de volume, au fost înglobate colecţiile unor biblioteci de prestigiu care au aparţinut Şcolii Normale Superioare din Bucureşti, Seminarului Pedagogic Universitar, Casei Şcoalelor (cca. 5.000 manuale şcolare), colecţii şi donaţii provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu, Ioan Zalomit, Azilul Elena Doamna, Ana Davila, Constantin Narly, Titu Maiorescu, Iosif Gabrea, Petre Radu, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu s.a.

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a asigurat informarea şi documentarea cadrelor didactice şi a cercetătorilor, precum şi a elevilor, studenţilor şi a altor categorii de utilizatori, beneficiind de cea mai bogată colecţie de publicaţii din domeniul pedagogiei şi ştiinţelor educaţiei, alături de un important fond enciclopedic.

Pe lângă activitatea biblioteconomică, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a desfăşurat şi o bogată activitate editorială, publicând materiale auxiliare, în limba română şi în limbi străine, pentru a veni în  sprijinul procesului de învăţământ, instruire şi educaţie. Între publicaţiile referative se numără: Bibliografia pedagogică retrospectivă românească (1785-1948) - 7 volume, Education in Romania, Ghidul bibliotecarului şcolar, Pagini despre bibliotecă, Istoria bibliotecilor din România, Studii de biblioteconomie şi informare documentară, Surse BPN, LIBER - revistă pentru bibliotecă, educaţie şi cultură; colecţiile „Modernizarea Învăţământului” şi „Informare Tematică”.

Recunoscută drept „Biblioteca de la Cişmigiu”, B.P.N. „I.C. Petrescu” a funcţionat timp de peste 50 de ani în vila ilustrului avocat Istrate Micescu. Sub regimuri diferite, titulaturi variate şi în locaţii diverse, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu“ şi-a desfăşurat neîntrerupt activitatea, timp de 133 de ani (1880-2013), în slujba pedagogiei româneşti, a învăţământului, educaţiei şi culturii.
Ċ
Bcub Carol I,
26 iun. 2015, 01:13