Prezentare generală
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” are o structură organizaţională complexă. Ea include Unitatea Centrală , Secţia Pedagogică „I.C. Petrescu” şi 16 biblioteci filiale, localizate în Universitatea din Bucureşti. În Unitatea Centrală au acces toate categoriile de utilizatori. În bibliotecile filiale au acces la  centrul de împrumut numai studenţii şi profesorii de la facultăţile de care aparţin, iar în sălile de lectură pot citi toate categoriile de utilizatori.
 
 Corp Boema

Str. Rosetti, nr. 2 - 6, sector 1, Bucureşti, România

 

Corp Fundaţie

Calea Victoriei, nr. 88, sector 1, Bucureşti, România

 
 Corp Dacia

Str. Boteanu, nr. 1, sector 1,

Bucureşti, România