Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vom continua să oferim servicii de referințe, elaborare de bibliografii la cerere, servicii de scanare și transmitere de documente la distanță. Solicitările vor fi adresate pe email: refer@bcub.ro.

   Pentru orice altă problemă, ce considerați că trebuie să fie semnalată sau care necesită o rezolvare urgentă, va rugăm să scrieți pe adresa: imprumutfiliale@bcub.ro.

      Până la data de 30 septembrie 2020, nu se vor percepe taxe pentru nerestituirea publicațiilor împrumutate la domiciliu.