CURSURI acreditate CNFPA
 
                Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, în calitate de furnizor de formare acreditat de ANPS (CNFPA), în conformitate cu art 19(2) din Legea Bibliotecilor nr.334/2002, actualizată în 2011 şi a art.3(g,h) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat prin OMECTS nr 4421/15.06.2011, organizează:


ü              cursuri de perfecţionare bibliotecari studii superioare, cod COR 243202 – autorizaţia nr. 0004709/21.07.2011:

- taxa este de 1300 lei/ cursant; se asigură toate competenţele prevăzute în Standardul Ocupaţional;

- taxa este de 750 lei/ cursant; se asigură o parte din competenţele prevăzute în Standardul Ocupaţional;

Condiţii de participare la aceste cursuri:

ü              grupa de cursanţi minim 15 persoane;

ü              dosarul, conţinând actele de studii în copii legalizate, se depune în prima zi de curs;

ü              achitarea taxei de curs la Serviciul Financiar Contabilitate al BCU ”CAROL I” din Bucureşti:

- integral la începutul cursului

sau

- 50% la începutul primului modul de curs şi 50% la începutul celui de al doilea modul de curs

Condiţii de desfăşurare cursuri:

ü              Cursurile sunt structurate pe module;

ü              Lectorii BCU „CAROL I” sunt formatori atestaţi CNFPA;

ü              BCU „CAROL I” asigură atât pregătirea teoretică cât şi practică necesare cursanţilor pentru acoperirea competenţelor ocupaţiei de bibliotecar, conform Programei de curs;

ü              Programa de curs, specifică domeniului biblioteconomic, conţine:

ü     pentru programul de perfecţionare pentru bibliotecarii cu studii superioare sunt alocate 90 ore pentru toate competenţele (30 ore teorie, 60 ore practică);

ü     pentru o parte din competenţe sunt alocate 30 ore,

ü     pentru programul  de calificare pentru bibliotecarii cu studii medii sunt alocate 1080 de ore (360 ore teorie, 720 ore practică),

ü              la examenul final de evaluare a cursanţilor participă doi evaluatori desemnaţi de ANPS(CNFPA)

ü              Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale.

 

Informaţii şi înscrieri cursuri la: telefon 02131316.05/261, e-mail amelia.costoiu@bcub.ro
 

             Coordonator curs - conf. univ. dr. Mireille Rădoi - Director General B.C.U. „Carol I” Bucureşti

 

            Lectorii sunt profesori universitari, specialişti în domeniul Biblioteconomiei şi Ştiinţei Informării din cadrul Universităţii Bucureşti şi bibliotecari - formatori atestaţi, ANPS-CNFPA:

             Ion Stoica - prof. univ. dr. - Universitatea Bucureşti

             Doina Banciu - prof. univ. dr. - Universitatea Bucureşti

             Adina Berciu Drăghicescu - prof. univ. dr. - Universitatea Bucureşti

             Luminiţa Miron - Şef Serviciu Referinţe

             Alexandra Enescu - Şef Birou Periodice

             Viorica Iepureanu - Şef Serviciu Dezvoltarea Colecţiilor

             Liliana Popescu - Şef Biblioteca Facultăţii de Biologie Botanică

             dr. Dinu Ţenovici - Şef Serviciu Cercetare. Metodologie

             Bogdan Popescu - Şef Serviciu Evidenţa Documentelor

             Ştefania Mazilu - Şef Serviciu Comunicarea Documentelor

             dr. Aurelian Popescu - Şef Laborator Restaurare

             Amelia Costoiu - Dezvoltare Profesională - Serviciul Cercetare. Metodologie