Eliberare Permise/ Tarife
 

 

            Permisul se eliberează și se vizează în bibliotecile filiale pentru studenții, cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii Universității din București, și la Unitatea Centrală (Biroul Permise, Corp Boema, str. C.A. Rosetti 2-6, Parter), pentru celelalte categorii de utilizatori (conform Regulamentul Bibliotecii Centrale Universitare „CAROL I”,  Anexa la O.M.E.N nr.  3039 / 28.01.2014)

                Permisul eliberat în bibliotecile filiale este prezentat ulterior și la Biroul Permise pentru înregistrare.
             În Unitatea Centrală, utilizatorii care doresc permis vor lua parte la un tur de orientare pentru a cunoaşte serviciile oferite de bibliotecă. După efectuarea turului de orientare, utilizatorii vor primi un tichet ştampilat pe care il vor prezenta la Biroul de Permise.
 
 Tur de orientare  din oră în oră, funcţie de programul Biroului de Permise (începând cu ora 9.00).

Ultimul tur de orientare:  Luni şi  Joi la ora 15.00; Marţi la ora 19.00; Miercuri la ora 17.00; Vineri la ora 12.00.

 
Documente necesare pentru eliberarea permisului:
- studenţii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnet de student; permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi trebuie vizat în fiecare an universitar
- cadrelele didactice universitare cercetatori, alte categorii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, legitimaţie de serviciu 
- doctoranzii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, adeverinţă de înscriere la doctorat 
- pensionarii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, talonul de pensie
- şomerii: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnetul de şomer.
- elevi - carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, carnet de elev