Ştiinţe Politice
 

Manager:  Mirela Zamfir

mirela.zamfir@bcub.ro

 
Telefon: 021 313 3510, 021 314 1268

 

 
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice: Prof. univ. dr. Ionela Băluță

 

Adresă

Orar

Istoric

Colecţii