Istoric

 

Fotografii

 

         Biblioteca Facultăţii de Matematică datează ca bibliotecă de specialitate din anul 1890, fiind prima bibliotecă publică de cărţi şi reviste de matematică din ţară, cu un fond iniţial de aproximativ 200 de volume provenite din donaţia prof. Dimitrie Petrescu. Este continuatoarea bibliotecii Secţiei de matematică şi a laboratoarelor fostei Facultăţi de Ştiinte din Bucureşti.

         În anul 1905 biblioteca se compunea din trei dulapuri care erau amplasate în sala de consiliu a profesorilor. Încă de la înfiinţarea sa, la dezvoltarea bibliotecii şi-au adus contribuţia o seamă de personalităţi din domeniu: Traian Lalescu, Emil Pangrati, Gheorghe Ţiţeica.

        În 1925 se decide ca biblioteca să fie pusă şi la dispoziţia studenţilor. În 1937 biblioteca Societăţii de Matematică este inclusă în biblioteca facultăţii, îmbogăţind colecţiile de reviste (peste 70 de titluri) provenite din schimbul cu "Buletinul Societăţii de Matematică". Sub conducerea lui Gheorghe Vrânceanu, numit director al Bibliotecii de Matematică la 1 noiembrie 1939, biblioteca se îmbogăţeşte cu publicaţii valoroase obţinute prin schimb internaţional şi donaţii din partea lui David Emmanuel, Anton Davidoglu, Tullio Levi-Civita, Constantin Gogu, Preduta Bungetianu.

       În 1948 Biblioteca Facultăţii de Matematică a primit statutul de bibliotecă filială a Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti, funcţionând până în 1964 ca Bibliotecă a Facultăţii de Matematică şi Fizică. În 1965 se separă de secţia fizică, iar în 1973 se mută de la parterul clădirii la etajul 1, unde funcţionează şi în zilele noastre.

        În anul 1996 biblioteca a fost modernizată prin implementarea sistemului integrat de bibliotecă VUBIS, prin organizarea a două săli de lectură cărţi cu acces direct şi a centrului de împrumut informatizat.

        Biblioteca deţine fonduri valoroase de documente din domeniile de baza ale matematicii, informaticii, mecanicii, astronomiei.

        Biblioteca posedă un fond valoros de carte bibliofilă (1744-1900) în limbile română, franceză, germană, latină, publicaţii seriale româneşti şi străine constituite în colecţii complete, începând cu anul 1830, teze de doctorat începând cu anul 1866.