Istoric

 

Fotografii

 

Biblioteca de Limbi şi Literaturi Străine face parte din reţeaua celor 16 biblioteci filiale specializate care funcţionează pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti, integrate organizatoric şi profesional în complexul B.C.U. „Carol I”.

Începuturile sale datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În anul 1892, la Facultatea de Litere şi Filosofie ia fiinţă prima bibliotecă de specialitate, la Catedra de Limbi Slave, pe lângă Seminarul de limbi slave şi cel de Istorie antică, condusă de profesorul Ioan Bogdan. Demersurile acestuia şi ale altor profesori pentru asigurarea unor condiţii mai bune de studiu, care pe atunci era prin excelenţă teoretic, au condus la înfiinţarea şi dezvoltarea bibliotecilor de seminar.

În Biblioteca Seminarului de limbi slave au intrat cele mai valoroase colecţii de izvoare cu caracter istoric şi lingvistic, cum ar fi cunoscuta colecţie Archiv für slavische Philologie, editată de renumitul slavist V. Jagic.

Biblioteca Seminarului de limba şi literatura italiană, înfiinţată de profesorul Ramiro Ortiz, titularul Catedrei de limba italiană, a fost îmbogăţită prin achiziţii judicioase de către urmaşul său la catedră, profesorul Alexandru Marcu.

Cunoscuţii italienişti: C. N. Negoiţă, C. N. Stănescu, C. H. Niculescu, Al. Balaci şi însuşi George Călinescu au fost custozi - bibliotecari la Biblioteca Seminarului de limba şi literatura italiană din cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie.

Imediat după reforma învăţământului din 1948 se organizează Biblioteca de Filologie, ea devenind totodată filială a BCU, cu secţii specializate pentru limba şi literatura română, limbi romanice, clasice, orientale, germanice şi slave.

Prin restructurarea Facultăţii de Filologie şi crearea Institutului de Limbi şi Literaturi Străine, în anul 1963, iau fiinţă bibliotecile de: Limbi Romanice, Clasice şi Orientale; Limbi Germanice; Limbi Slave.

În actuala structură, Biblioteca de Limbi Străine funcţionează cu două secţii: Secţia de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale şi Secţia de Limbi Germanice şi Slave. Împreună, ele pun la dispoziţia utilizatorilor două săli de lectură cu 82 de locuri şi un centru de împrumut pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Limbi Străine - Secţia de Limbi Germanice şi Slave, situat în localul din strada Pitar Moş. Pentru studenţii şi cadrele didactice de la Secţia de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale împrumutul este asigurat de Centrul de împrumut al Facultăţii de Litere.

În anul 2003 s-a realizat conectarea la Internet a Secţiei de Limbi Germanice şi Slave, ceea ce facilitează accesul la bazele de date ale BCU, inclusiv ProQuest şi Springer.

În ultima perioadă, biblioteca şi-a îmbogăţit colecţiile prin preluarea fondurilor de publicaţii ale Bibliotecii Austria şi ale Centrului de Studii Arabe.