Limbi şi literaturi străine
 
Manager: Adrian Dragomirescu 
 telefon: 0746 025 653

 

Decanul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine: Conf. dr. Laura Sitaru

Limbi şi Literaturi Romanice,
Clasice şi Orientale

 romanice.clasice@bcub.ro

 

Orar

Istoric

Colecţii

                                                 Cataloage
 Limbi şi Literaturi
Germanice şi Slave
 

Orar

Istoric

Colecţii

                                                   Cataloage