Istoric

Fotografii 

      Biblioteca de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării face parte din reţeaua celor 16 biblioteci filiale specializate care funcţionează pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti, integrate organizatoric şi profesional în complexul B.C.U. „Carol I”.

    

     În anul 1990, ca urmare a înfiinţării Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, a fost creată şi organizată şi o bibliotecă specializată, de studiu şi cercetare, respectiv Biblioteca de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

   

     Colecţiile de documente s-au constituit şi dezvoltat continuu şi sistematic prin cumpărare, donaţii şi schimb internaţional de publicaţii, în funcţie de profilul facultăţii şi de structura studiilor academice. Numeroasele volume de cărţi şi periodice donate de cadrele didactice au contribuit la îmbogăţirea fondurilor cu titluri de mare valoare. Cartea străină constituie o sursă importantă de informaţie pentru programele cursurilor de master sau postuniversitare şi ale scolii doctorale.

    

     În anul 2000, depozitele de publicaţii ale Bibliotecii au fost desfiinţate în totalitate, întreaga colecţie de cărţi şi periodice fiind organizată pe domenii şi pusă la dispoziţia utilizatorilor în cadrul a două săli de lectură cu acces direct. Aceştia pot consulta, de asemenea, cursurile şi bibliografiile disciplinelor pentru fiecare examen, dar şi antologii de texte de specialitate.

   

     Studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării pot obţine împrumuturi de publicaţii (cărţi) de la Centrul de Împrumut, reorganizat şi modernizat tot în anul 2000.

   

    Această filială a fost informatizată în anul 1998, prin introducerea sistemului de bibliotecă CDS/ISIS. Baza de date a Bibliotecii poate fi consultată la calculatoarele aflate în sălile de lectură.

   

     Introducerea noilor tehnologii informaţionale în prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiei a condus la apariţia de noi servicii oferite utilizatorilor.