Istoric

 

Fotografii

 

     Biblioteca de Fizică a luat fiinţă în anul 1890, ca Secţie a Bibliotecii de Matematică, prin contopirea fondurilor de cărţi şi reviste ale Laboratorului de acustică şi optică şi ale Laboratorului de gravitaţie, căldură şi electricitate. Fondurile bibliotecii s-au îmbogăţit treptat prin donaţii primite de la profesorii C. Istrati, C. Miculescu, D. Negreanu şi E. Bădărău.

     Imediat după reforma învăţământului din anul 1948 a fost organizată Biblioteca de Matematică şi Fizică, ea devenind totodată filială a BCU. În anul 1964, prin separarea Facultăţii de Matematică şi Fizică în două facultăţi de sine stătătoare, şi biblioteca se reprofilează în Biblioteca de Matematică-Mecanică şi Biblioteca de Fizică.

     În 1966 se trece la separarea publicaţiilor de matematică de cele de fizică, acestea din urmă făcând obiectul gestiunii Bibliotecii de Fizică, care va funcţiona în clădirea Universităţii din str. Academiei nr. 14, până în anul 1974, când se mută într-un local nou, în clădirea Facultăţii de Fizică, pe Platforma Măgurele. Noul spaţiu a fost proiectat special pentru activităţile de bibliotecă.

     Sala de lectură cu acces direct la documente are o capacitate de 90 de locuri. Din 2009 primeste numele de „Sala de lectură acad. prof. Ioan Ursu” în memoria fizicianului Ioan Ursu.

     Centrul de împrumut cu acces direct, modernizat şi informatizat în anul 2000, asigură împrumutul de publicaţii pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Fizică. Cele peste 11.500 de volume pe care le deţine sunt grupate pe domenii.

     Introducerea noilor tehnologii informaţionale în prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiilor a condus la apariţia de noi servicii oferite utilizatorilor.