Istoric
 
 
O primă bibliotecă a funcţionat la Facultatea de Filosofie şi Litere din anul 1892 în cadrul catedrei de limbi slave a profesorului Ioan Bogdan, prin strădania căruia a fost înfiinţată şi prima bibliotecă a facultăţii, în 1907. Îmbogăţită cu donaţiile de carte ale cadrelor didactice, biblioteca a ajuns să deţină, după trei ani, peste 10.000 de volume. Aproape jumătate dintre acestea au fost donate de prof. Titu Maiorescu. La 1 ianuarie 1928, Biblioteca Facultăţii de Filosofie şi Litere a primit o sală specială în noul Palat al Universităţii (inaugurat la 8 ianuarie 1927). Bibliotecarul şi organizatorul bibliotecii a fost Nicolae Georgescu-Tistu, doctor docent în bibliologie şi profesor la Şcoala Superioară de Arhivistică şi Paleografie din Bucureşti. Numeroase cărţi de specialitate aparţineau seminariilor şi laboratoarelor din cadrul Facultăţii de Filosofie: Seminarul de Enciclopedia Filosofiei şi Istoria Filosofiei, Seminarul de Sociologie, Etică, Estetică şi Politică, Seminarul şi Laboratorul de Psihologie, Seminarul de Pedagogie Practică, Seminarul de Pedagogie Teoretică. Aici s-au numărat printre custozi Mircea Florian, Ernest Bernea şi Constantin Noica.

În anul 1948, Biblioteca Centrală Universitară a preluat coordonarea bibliotecilor de facultăţi în cadrul unei reţele centralizate. În 1950, ca urmare a separării Facultăţii de Filosofie de Facultatea de Litere, noul sediu al bibliotecii a devenit Palatul Facultăţii de Drept, fiindu-i destinată eleganta sală de lectură Justinian. Fără a-i afecta structura, biblioteca a avut, după anii ‘50, mai multe denumiri: Biblioteca de Filosofie-Ziaristică (între anii 1953-1956), Biblioteca de Filosofie (1956-1977), Biblioteca de Istorie-Filosofie (1977-1989). Colecţiile sale au continuat să se îmbogăţească prin preluarea bibliotecilor care au aparţinut unor personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, precum Constantin Rădulescu-Motru, Mircea Florian, Nicolae Bagdasar. În 1956 şi-a unificat fondurile cu cele ale Bibliotecii de Pedagogie iar în 1960 a primit o mare parte din colecţiile Bibliotecii „Maria N. Brezeanu”. Donaţii semnificative au fost făcute din partea Fundaţiei Humboldt şi Deutschen Forschungsgemeinschaft Bonn-Bad Godesberg, şi în urma unor colaborări în cadrul programelor Tempus şi Socrates.

În anul 2000, Facultatea de Filosofie s-a mutat în actualul spaţiu (Splaiul Independenţei nr. 204) în care, în toamna anului 2003, şi-a regăsit locul firesc şi Biblioteca de Filosofie. Inaugurarea oficială a noului sediu a fost făcută la data de 5 aprilie 2004. În acelaşi an a fost implementat sistemul integrat de bibliotecă SoftLink Alice. În anul 2009 a fost informatizat şi centrul de împrumut.