Istoric
 
„Idealul popoarelor culte şi civilizate este astăzi, domnii mei,

ca o şcoală sau un institut cultural, de oarecare importanţă,

 să-şi aibă biblioteca lui specială, ca un corolar al învăţământului

public şi ca un mijloc indispensabil culturii omeneşti”

 

Discurs rostit de Prof. univ. Valerian Ursianu, Decan al Facultăţii de Drept, la inaugurarea bibliotecii din data de 6 mai 1907

 
Actul marcant al înfiinţării în anul 1864 a Universităţii din Bucureşti a reprezentat şi actul de naştere în formulă universitară, modernă, a învăţământului juridic românesc. Facultatea de ştiinţe juridice şi politice, care funcţiona ca o şcoală superioară de profil independentă, îşi încetează existenţa în acest statut, adoptând o formulă organizatorică integratoare, compatibilă cu nevoile şi aspiraţiile unui învăţământ universitar românesc dornic de afirmare. Noua facultate ia denumirea de "Facultate de Drept" şi alături de Şcolile superioare de ştiinţe şi litere vor constitui nucleul vieţii ştiinţifice universitare bucureştene.

Între anii 1873-1876, în urma unei iniţiative particulare, facultatea a intrat în posesia primului ei fond de carte, care avea să constituie nucleul viitoarei sale biblioteci.

Inaugurarea oficială a Bibliotecii Facultăţii de Drept s-a petrecut la 6 mai 1907. Momentul a fost aşteptat cu mare entuziasm, atât de către corpul profesoral cât şi de către studenţii facultăţii, ca fiind un lucru indispensabil unei pregătiri academice riguroase. Aşteptările şi eforturile materiale pe care le-au întreprins de-a lungul anilor pentru a avea o bibliotecă, le-au fost răsplătite. Biblioteca de specialitate care îşi deschidea larg porţile, era de la început o structură infodocumentară de învăţământ superior, bine şi metodic organizată, cu o colecţie de documente de aproape 3.000 de volume, o sală de lectură bine utilată şi un antreu care ţinea departe zgomotul culoarelor.

În timp, spaţiul bibliotecii a suferit mari prefaceri, ajungând astăzi să acopere o suprafaţă de peste 1.400 mp, situat pe două niveluri ale unui imobil nou, special construit de către facultate în anul 1937. În acest spaţiu s-au putut organiza două săli de lectură, cu o capacitate totală de 226 de locuri, un centru destinat serviciilor de împrumut la domiciliu şi un spaţiu generos destinat conservării în condiţii optime a publicaţiilor în print, colecţii ce numără astăzi peste 210.000 de volume.

Cea mai importantă mutaţie produsă în activitatea bibliotecii a constituit-o informatizarea proceselor şi activităţilor biblioteconomice, a automatizării serviciilor de bibliotecă. Proiectul a fost demarat în luna mai 1996, a trecut prin mai multe etape de construire a reţelei locale, de implementare a unui soft de bibliotecă adecvat, de dotare cu echipament şi a finalizat cu etapa cea mai importantă, de configurare a sistemului şi inaugurarea acestuia la 1 februarie 2000.