Istoric

 

Fotografii

 
      Biblioteca de Chimie face parte din reţeaua celor 16 biblioteci filiale specializate care funcţionează pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti, integrate organizatoric şi profesional în complexul BCU.

       Biblioteca de Chimie a luat fiinţă în anul 1948, prin comasarea fondurilor de cărţi şi periodice ale Laboratorului de chimie anorganică (înfiinţat în 1868) cu cele ale Laboratorului de chimie organică (înfiinţat în 1885).

       Din 1950 devine filială a BCU, în a cărei structură rămâne până în anul 1975, când trece în subordinea Bibliotecii Centrale a Institutului Politehnic din Bucureşti.

       Revenită, în anul 1993, în structura BCU, Biblioteca de Chimie s-a înscris în programul amplu de modernizare generală şi informatizare desfăşurat în întreaga reţea de filiale.

     Biblioteca de Chimie a fost informatizată în anul 1996, prin introducerea sistemului de bibliotecă CDS/ISIS. În anul 2002 s-a realizat acţiunea de transferare, amplasare şi reorganizare a colecţiilor de documente în noul local. Au fost organizate Sala de lectură şi Centrul de împrumut. Din octombrie 2002, această filială, reorganizată şi complet modernizată, funcţionează în spaţii corespunzătoare.

       Utilizatorii au la dispoziţie o sală de lectură cu acces direct la documente (40 locuri), care deţine surse de informare generale (enciclopedii, dicţionare, lexicoane etc.) şi surse specializate reprezentate de tratate şi publicaţii seriale.

       Centrul de împrumut deţine aproximativ 10.000 de volume şi asigură împrumutul de publicaţii (cărţi) la domiciliu, oferind totodată facilităţi de rezervare a acestora şi prelungirea termenului de împrumut pentru studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Chimie.

       Introducerea noilor tehnologii informaţionale în prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiei a condus la apariţia de noi servicii oferite utilizatorilor.