Istoric
 
      Secţia Botanică s-a constituit pe baza colecţiilor existente în Biblioteca Institutului Botanic, înfiinţată în anul 1891 de profesorii D. Brândză şi D. Grecescu, odată cu Institutul Botanic. Numeroasele cărţi donate de aceşti profesori au alcătuit fondul de bază al bibliotecii.

      Din anul 1949, Biblioteca Institutului Botanic devine filială a Bibliotecii Centrale Universitare, iar din 1961 funcţionează în clădirea Facultăţii de Biologie din Grădina Botanică.

      Secţia Botanică a fost informatizată în anul 1999, prin implementarea sistemului integrat de bibliotecă VUBIS.

      Introducerea noilor tehnologii informaţionale în prelucrarea, stocarea şi difuzarea informaţiei a condus la apariţia de noi servicii oferite utilizatorilor: accesul la Internet, accesul la bazele de date ştiinţifice, studenţii având în sălile de lectură de la ambele secţii calculatoare dedicate.