Istoric

 

Fotografii

 
      Secţia Biologie a fost înfiinţată în anul 1951, prin comasarea fondurilor de documente existente în bibliotecile laboratoarelor de: fiziologie animală (înfiinţat în anul 1892), morfologie animală (1893), fiziologie vegetală (1907) şi zoologie descriptivă (1924). Aceste prime biblioteci de laboratoare s-au format prin strădania profesorilor Al. Vitzu, D. Voinov, A. Popovici-Bâznoşanu, E. Teodorescu şi alţii, care au donat o mare parte din publicaţii.

      Începând cu anul 2002, Centrul de împrumut de la Secţia de Biologie a fost modernizat, oferind acces direct la documente, studenţilor şi cadrelor didactice din facultate. Această secţie a fost informatizată în decembrie 2003, prin introducerea sistemului CDS/ISIS. În prezent toate documentele sunt reflectate în catalogul informatizat.