Istoric
 
 

Biblioteca de Administraţie şi Afaceri face parte din reţeaua celor 16 biblioteci filiale specializate care funcţionează pe lângă facultăţile Universităţii din Bucureşti, integrate organizatoric şi profesional în complexul BCU.

Biblioteca este nou constituită. În data de 18 februarie 2010 a avut loc ceremonia de inaugurare în prezenţa conducerii Bibliotecii Centrale Universitare „Carol  I” Bucureşti, a conducerii Universităţii din Bucureşti, a numeroase cadre didactice  şi studenţi de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, precum şi a bibliotecarilor din unitatea centrală şi celelalte filiale.

 

Din punct de vedere al spaţiilor, biblioteca deţine o sală de lectură, cu 20 locuri, cu acces direct la publicaţii, un birou de prelucrare şi eliberare permise şi un depozit cu fond activ. Biblioteca are 20 vestiare unde utilizatorii îşi pot depozita hainele şi obiectele personale.

 

Colecţiile numără peste 9.000 volume reprezentând lucrări fundamentale în limba română şi în limbi străine de circulaţie internaţională, documente electronice şi publicaţii seriale care acoperă domeniile de studiu şi cercetare ale Facultăţii de Administraţie şi Afaceri.

Titlurile se regăsesc în Catalogul general al BCU şi pot fi identificate prin diverse criterii de căutare specifice (autor, titlu, subiect, sigla ADM etc.). Catalogul este accesibil pentru consultare online la adresa: www.bcub.ro.

 

Biblioteca oferă utilizatorilor servicii de lectură şi studiu în Sala de lectură, servicii de consultare a bazelor de date ştiinţifice abonate de bibliotecă (Proquest, Ebsco, ScienceDirect, LegalisPremium etc), servicii de referinţe la cerere prin e-mail, asistenţă infodocumentară de specialitate.