Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de „Prestarii servicii de reparare şi întreţinere, service de urgenţă şi revizii tehnice  pentru asigurarea unei bunei funcţionări a instalaţiilor de climatizare, ventilaţie, hidrofor, instalaţie apă hidranţi şi pompe evacuare başe”
ĉ
Bcub Carol I,
10 mar. 2015, 07:23