Cursuri de iniţiere în biblioteconomie

În conformitate cu art. 250, lit. a), din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, ”pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţere în domeniu”.

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3507/01.04.1998 B.C.U. „Carol I” din Bucureşti a fost acreditată să organizeze cursuri/ stagii de iniţiere în biblioteconomie.

                Tematica cursului, testul de evaluare şi modelul de adeverinţă de absolvire a cursului/ stagiului au fost avizate de Consiliul Naţional al Bibliotecilor din Învăţământ şi aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3507/01.04.1998

                Lectorii sunt şefi de departamente, bibliotecari specialişti care au o vastă experienţă în domeniu biblioteconomic.

                Conform listei de tarife, taxa pentru cursul/ stagiul de iniţere este de 250 lei pentru studii medii şi 300 lei pentru studii superioare

 

Contact: Amelia Costoiu

telefon 021 313 16.05/261,

e-mail amelia.costoiu@bcub.ro