http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=povestea+castelului+peles&Index1=Uindex04&Database=2&Profile=Default&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=rum&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=povestea+castelului+peles&PreviousList=Start&PageType=Start&RequestId=91162_16&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount=


 Documente din arhiva BCU „Carol I”

Fundaţia Universitară „Carol I“ şi doctoranzii

https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-7/home/documente-din-arhiva-bcu/fundatia-universitara-carol-i-si-doctoranzii
                APEL