http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=encyclopedia+of+machine&Index1=Uindex04&Database=2&Profile=Default&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=rum&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=encyclopedia+of+machine&PreviousList=Start&PageType=Start&RequestId=278534_1&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount=Fundaţia Universitară „Carol I“ şi doctoranzii

https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-7/home/documente-din-arhiva-bcu/fundatia-universitara-carol-i-si-doctoranzii
                APELCa măsură de prevenție la situația generată de virusul COVID-19, Biblioteca Centrală Universitară Carol I” va fi închisă pentru public în perioada 12 martie - 16 aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire.

Pentru perioada în care bibliotecile filiale sunt închise pentru public, nu se vor percepe taxe/penalizări în cazul împrumutului la domiciliu.

ACCES MOBIL LA BAZELE DE DATE ŞTIINŢIFICE

ACCES LA EDIŢIILE ONLINE ALE PUBLICAŢIILOR PERIODICE
                   
         https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca_centrala_universitara_carol_i_bucuresti/cataloage/english 


                    https://instagram.com/bcucaroll?igshid=qcfxzj18oehc
https://www.facebook.com/BCUCaroII/      
https://www.youtube.com/user/BibliotecaCentrala/featured
www.stradadecarte.ro