http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=803290_40&Profile=Default&OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=31&WebPageNr=1&SearchTerm1=DECISION%20MAKING%20IN%20SOCIAL%20SCIE%20.2.758847&SearchT1=&Index1=Uindex04&SearchMethod=Find_1&ItemNr=31Fundaţia Universitară „Carol I“ şi doctoranzii

https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-7/home/documente-din-arhiva-bcu/fundatia-universitara-carol-i-si-doctoranzii
                APEL
Deoarece începe sesiunea, chiar dacă viața universitară s-a mutat online, am decis să redeschidem porțile și să oferim utilizatorilor noștri un spațiu adecvat pentru studiu. Astfel, începând de luni, 25 ianuarie, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” va deschide și sălile de lectură, nu doar centrele de împrumut, cu respectarea tuturor măsurilor impuse de starea de alertă. Programul fiecărei biblioteci este menționat AICI