http://cacheprod.bcub.ro/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=90091_11&Profile=Default&OpacLanguage=rum&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=DIN%20ISTORIA%20CARTII%20SI%20A%20TIPARU%20.2.762371&SearchT1=&Index1=Uindex04&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3Fundaţia Universitară „Carol I“ şi doctoranzii

https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-7/home/documente-din-arhiva-bcu/fundatia-universitara-carol-i-si-doctoranzii
                APEL
Am redeschis porțile pentru a oferi utilizatorilor noștri un spațiu adecvat de lectură. Din 25 ianuarie, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” a deschis și sălile de lectură, nu doar centrele de împrumut, cu respectarea tuturor măsurilor impuse de starea de alertă. Programul fiecărei biblioteci este menționat AICI