Urmează la B.C.U.


13 oct. 2015, orele 18:00, Ambasada Libanului la Bucuresti, dezbaterea Preşedintelui Adunării Naţionale libaneze Nabih Berry cu studenţii români


23 oct. 2015, orele 08:00 - 14:30 Aula Bibliotecii Centrale Universitare 
Carol I”, Conferinţă Internaţională
„Călători şi Călătorii. A privi, a descoperi